สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่17,138.88552.0096.8 %ผ่าน2,456.392,276.417.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนครชัยศรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองสามพราน10,149.547,904.0022.1 %ผ่าน2,892.165,892.83-103.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกำแพงแสนไม่ครบ62,181.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ452.22ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลดอนยายหอมไม่ครบ7,113.43ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,821.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลธรรมศาลา7,060.755,068.5828.2 %ผ่าน730.051,733.75-137.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางเลนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ4,002.407,528.42-88.1 %ไม่ผ่าน1,217.772,671.04-119.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม9,993.2219,497.24-95.1 %ไม่ผ่าน2,353.492,161.538.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลำพญา4,626.364,187.109.5 %ไม่ผ่าน825.471,062.00-28.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลศาลายา65,587.8512,480.5281.0 %ผ่าน2,199.87661.8969.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสามง่าม23,263.369,192.2460.5 %ผ่าน2,046.85776.3162.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยพลู8,424.674,982.6040.9 %ผ่าน5,517.72ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม19,975.6520,197.00-1.1 %ไม่ผ่าน4,275.522,845.0533.5 %ผ่าน
อบต. บางแขม7,889.463,737.3952.6 %ผ่าน910.79228.0075.0 %ผ่าน
อบต. พระประโทน2,980.251,300.0056.4 %ผ่าน401.9840.0090.0 %ผ่าน
อบต. ธรรมศาลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลตาก้อง10,164.729,519.666.3 %ไม่ผ่าน1,080.001,277.46-18.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลมาบแค3,706.16121,000.16-3,164.8 %ไม่ผ่าน752.591,022.83-35.9 %ไม่ผ่าน
อบต. สนามจันทร์2,653.893,384.00-27.5 %ไม่ผ่าน561.36381.7232.0 %ผ่าน
อบต. ดอนยายหอม10,478.548,330.5420.5 %ผ่าน878.921,495.25-70.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ถนนขาด4,110.383,060.0025.6 %ผ่าน850.41216.5274.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ่อพลับ3,502.495,629.54-60.7 %ไม่ผ่าน571.441,464.92-156.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองนครปฐม13,239.787,519.4443.2 %ผ่าน1,080.502,553.88-136.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู5,130.904,711.008.2 %ไม่ผ่าน746.031,510.23-102.4 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองปากโลงไม่ครบ5,299.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,137.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองสามควายเผือก8,602.916,252.6027.3 %ผ่าน857.24337.2560.7 %ผ่าน
อบต. ทุ่งน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หนองดินแดงไม่ครบ2,556.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังเย็น2,021.432,238.00-10.7 %ไม่ผ่าน554.59581.15-4.8 %ไม่ผ่าน
อบต. โพรงมะเดื่อไม่ครบ5,119.44ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,739.87ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยา3,369.051,404.0058.3 %ผ่าน659.96305.0053.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสระกะเทียม9,063.275,344.0041.0 %ผ่าน682.661,271.00-86.2 %ไม่ผ่าน
อบต. สวนป่าน3,587.423,052.0014.9 %ไม่ผ่าน577.60600.70-4.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยจรเข้2,155.463,402.00-57.8 %ไม่ผ่าน409.30145.6864.4 %ผ่าน
อบต. ทัพหลวง6,913.784,375.8036.7 %ผ่าน868.561,379.15-58.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม5,267.554,861.567.7 %ไม่ผ่าน811.481,539.39-89.7 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านยาง6,575.5380.8198.8 %ผ่าน2,717.051,330.1651.0 %ผ่าน
อบต. ทุ่งกระพังโหม14,775.562,244.0084.8 %ผ่าน795.271,072.50-34.9 %ไม่ผ่าน
อบต. กระตีบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งลูกนก6,957.635,087.0026.9 %ผ่าน1,194.021,503.22-25.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง8,328.114,543.0045.4 %ผ่าน1,147.801,801.49-57.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวางไม่ครบ4,327.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ765.98ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สระสี่มุม15,842.865,733.6463.8 %ผ่าน12,005.77474.3596.0 %ผ่าน
อบต. ทุ่งบัว6,371.023,393.0046.7 %ผ่าน794.40477.0040.0 %ผ่าน
อบต. ดอนข่อย2,460.78ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,071.23ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สระพัฒนา3,213.041,594.4050.4 %ผ่าน657.34890.21-35.4 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง4,034.258,581.05-112.7 %ไม่ผ่าน904.10892.281.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กำแพงแสน8,054.428,736.91-8.5 %ไม่ผ่าน1,183.88250.9978.8 %ผ่าน
อบต. รางพิกุล2,984.713,393.00-13.7 %ไม่ผ่าน837.10775.727.3 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองกระทุ่ม5,706.493,703.5235.1 %ผ่าน785.04685.3612.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว5,915.634,165.0029.6 %ผ่าน946.502,377.04-151.1 %ไม่ผ่าน
อบต. นครชัยศรีไม่ครบ3,010.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ671.24ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วัดแค5,249.393,317.0036.8 %ผ่าน558.24312.3144.1 %ผ่าน
อบต. ท่าตำหนักไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่ากระชับไม่ครบ2,431.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ408.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลขุนแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พะเนียด3,749.282,623.0030.0 %ผ่าน654.28386.3840.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำไม่ครบ1,141.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ784.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกพระเจดีย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลศีรษะทอง5,402.6310,893.90-101.6 %ไม่ผ่าน844.2695.0088.7 %ผ่าน
อบต. แหลมบัว5,622.062,442.8056.5 %ผ่าน1,603.16791.1850.6 %ผ่าน
อบต. ศรีมหาโพธิ์2,295.162,125.007.4 %ไม่ผ่าน580.84349.3239.9 %ผ่าน
อบต. สัมปทวน3,074.341,890.0038.5 %ผ่าน695.97108.6884.4 %ผ่าน
อบต. วัดสำโรง3,752.861,991.0046.9 %ผ่าน488.2760.0087.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแฝก8,514.073,939.0053.7 %ผ่าน697.01ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยพลูไม่ครบ2,814.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ482.87ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วัดละมุด2,835.412,639.006.9 %ไม่ผ่าน925.511,600.53-72.9 %ไม่ผ่าน
อบต. บางพระ2,676.183,676.00-37.4 %ไม่ผ่าน518.30281.9045.6 %ผ่าน
อบต. บางแก้วฟ้า4,347.632,259.0048.0 %ผ่าน527.13100.5580.9 %ผ่าน
อบต. ลานตากฟ้า29,639.247,345.2375.2 %ผ่าน963.16255.7673.4 %ผ่าน
อบต. งิ้วราย2,060.552,411.00-17.0 %ไม่ผ่าน605.33740.16-22.3 %ไม่ผ่าน
อบต.ไทยยาวาส6,961.154,901.0029.6 %ผ่าน4,380.06885.5379.8 %ผ่าน
อบต. ห้วยพระ3,557.682,089.0041.3 %ผ่าน1,046.561,240.33-18.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ลำเหยไม่ครบ5,303.18ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,431.74ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนพุทราไม่ครบ2,399.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,325.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านหลวง2,677.992,364.0011.7 %ไม่ผ่าน802.36955.28-19.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก3,213.793,224.00-0.3 %ไม่ผ่าน784.12812.52-3.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยด้วนไม่ครบ3,252.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ853.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางเลนไม่ครบ3,747.97ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ326.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางปลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง6,102.874,658.0023.7 %ผ่าน1,327.871,225.677.7 %ไม่ผ่าน
อบต. บางภาษีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางระกำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางไทรป่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หินมูล7,801.024,251.2045.5 %ผ่าน1,153.94969.5016.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ไทรงาม2,536.512,620.20-3.3 %ไม่ผ่าน1,017.24133.0086.9 %ผ่าน
อบต. ดอนตูม9,018.154,246.3752.9 %ผ่าน7,960.76809.4989.8 %ผ่าน
อบต. นิลเพชร2,973.522,844.004.4 %ไม่ผ่าน1,081.79297.0072.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองนกกระทุงไม่ครบ3,757.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ404.27ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นราภิรมย์7,078.313,284.0053.6 %ผ่าน1,329.012,404.16-80.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ลำพญา7,583.144,267.7843.7 %ผ่าน909.17665.4626.8 %ผ่าน
อบต. ไผ่หูช้าง3,758.052,624.5030.2 %ผ่าน1,064.51856.1019.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าข้าม19,087.884,152.0778.2 %ผ่าน1,607.103,290.53-104.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ทรงคนอง8,380.053,831.9354.3 %ผ่าน930.761,932.17-107.6 %ไม่ผ่าน
อบต. หอมเกร็ด4,624.753,187.0031.1 %ผ่าน1,037.871,884.50-81.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางกระทึก9,895.6810,917.06-10.3 %ไม่ผ่าน1,402.133,986.07-184.3 %ไม่ผ่าน
อบต. บางเตย3,650.464,903.34-34.3 %ไม่ผ่าน997.34124.8787.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพรานไม่ครบ8,547.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ370.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองไร่ขิง53,996.5919,868.5863.2 %ผ่าน45,879.376,369.6486.1 %ผ่าน
อบต. ท่าตลาด5,034.1910,922.00-117.0 %ไม่ผ่าน1,414.665,183.11-266.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม43,789.9826,880.0038.6 %ผ่าน2,562.309,514.28-271.3 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองใหม่14,711.984,093.2072.2 %ผ่าน11,656.91432.6496.3 %ผ่าน
อบต. ตลาดจินดา20,388.955,886.0071.1 %ผ่าน14,620.011,993.1086.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดาไม่ครบ7,741.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,421.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา32,196.57ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,055.67ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไม่ครบ3,347.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ234.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ศาลายา4,373.102,226.0049.1 %ผ่าน1,200.254,306.70-258.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองโยงไม่ครบ4,853.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ237.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มหาสวัสดิ์14,786.086,330.1257.2 %ผ่าน16,203.813,091.3080.9 %ผ่าน