สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครสมุทรสาคร68,766.9024,782.1764.0 %ผ่าน5,781.07279.7695.2 %ผ่าน
เทศบาลนครอ้อมน้อย37,689.6247,023.41-24.8 %ไม่ผ่าน7,003.284,597.1534.4 %ผ่าน
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,637.19306.6588.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว8,392.576,904.0017.7 %ไม่ผ่าน856.13217.1074.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหลักห้า30,869.8916,223.0047.4 %ผ่าน2,757.381,710.0038.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางปลา4,708.071,913.7659.4 %ผ่าน743.68190.0074.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา5,584.043,199.9542.7 %ผ่าน988.00289.8970.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร30,210.6720,580.0031.9 %ผ่าน3,560.221,641.6153.9 %ผ่าน
อบต. บ้านบ่อ5,800.704,198.8627.6 %ผ่าน993.87361.3863.6 %ผ่าน
อบต. บางโทรัด4,571.888,662.00-89.5 %ไม่ผ่าน1,992.62215.6589.2 %ผ่าน
อบต. กาหลง5,148.323,428.0033.4 %ผ่าน770.09285.0963.0 %ผ่าน
อบต. นาโคก6,330.063,883.0038.7 %ผ่าน724.49542.9425.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าจีน6,807.319,444.38-38.7 %ไม่ผ่าน1,033.24162.0084.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาดี11,870.7512,172.98-2.5 %ไม่ผ่าน3,304.041,463.5255.7 %ผ่าน
อบต. ท่าทราย20,574.2932,072.00-55.9 %ไม่ผ่าน3,324.474,712.07-41.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคอกกระบือ11,497.069,526.0817.1 %ไม่ผ่าน1,288.61513.0860.2 %ผ่าน
อบต. บางน้ำจืด6,484.9712,021.72-85.4 %ไม่ผ่าน2,291.76280.2587.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม21,455.5613,591.7336.7 %ผ่าน3,135.23379.2987.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ4,094.284,684.66-14.4 %ไม่ผ่าน1,014.701,876.87-85.0 %ไม่ผ่าน
อบต. บางกระเจ้า15,753.1012,478.9020.8 %ผ่าน1,746.38617.5064.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก20,627.8518,128.0012.1 %ไม่ผ่าน2,526.32797.4068.4 %ผ่าน
อบต. ชัยมงคล11,777.695,529.2153.1 %ผ่าน774.33475.0038.7 %ผ่าน
อบต. ท่าไม้8,442.609,108.19-7.9 %ไม่ผ่าน1,168.45861.0026.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสวนหลวง29,469.1118,464.0037.3 %ผ่าน2,527.534,254.40-68.3 %ไม่ผ่าน
อบต. บางยาง2,900.80517.1982.2 %ผ่าน658.03349.6046.9 %ผ่าน
เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ42,889.203,738.1091.3 %ผ่าน27,905.37988.0096.5 %ผ่าน
อบต. หนองนกไข่41,629.282,331.0094.4 %ผ่าน7,268.04283.6996.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนไก่ดี6,609.222,550.6461.4 %ผ่าน1,299.51114.0091.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแคราย7,835.339,789.25-24.9 %ไม่ผ่าน1,146.11440.8761.5 %ผ่าน
อบต. ท่าเสา9,302.427,973.1414.3 %ไม่ผ่าน1,076.88393.4163.5 %ผ่าน
อบต. บ้านแพ้ว8,779.526,822.0022.3 %ผ่าน955.05407.2457.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม4,716.883,787.2619.7 %ไม่ผ่าน1,048.23423.2059.6 %ผ่าน
อบต. หลักสอง4,594.692,812.0438.8 %ผ่าน709.97205.8071.0 %ผ่าน
อบต. เจ็ดริ้ว9,578.343,377.0264.7 %ผ่าน735.14395.3046.2 %ผ่าน
อบต. คลองตัน3,203.491,950.0039.1 %ผ่าน575.8267.4088.3 %ผ่าน
อบต. อำแพง3,661.454,095.00-11.8 %ไม่ผ่าน936.28142.5084.8 %ผ่าน
อบต. สวนส้ม4,130.672,425.2941.3 %ผ่าน829.09202.9575.5 %ผ่าน
อบต. พันท้ายนรสิงห์32,591.0518,768.0042.4 %ผ่าน2,460.93778.9268.3 %ผ่าน