สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองอ่างทอง19,953.8513,777.8931.0 %ผ่าน2,055.375,547.08-169.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าโมก6,778.847,223.00-6.6 %ไม่ผ่าน1,277.00237.5081.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางจักไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ5,311.197,483.22-40.9 %ไม่ผ่าน1,697.29724.5057.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเกษไชโยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลไชโย15,548.0811,524.0025.9 %ผ่าน1,759.162,161.50-22.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง4,986.488,061.94-61.7 %ไม่ผ่าน511.101,393.00-172.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลรำมะสัก8,701.415,083.5841.6 %ผ่าน2,049.591,178.3942.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสามโก้9,799.748,108.7317.3 %ไม่ผ่าน2,035.93247.0087.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแสวงหา11,830.035,966.0049.6 %ผ่าน923.312,075.66-124.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง79,955.3022,560.0071.8 %ผ่าน3,353.091,559.6453.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศาลาแดง2,860.23362.0087.3 %ผ่าน1,282.918,546.09-566.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ป่างิ้ว4,079.312,997.0026.5 %ผ่าน1,151.951,296.75-12.6 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านแห3,090.442,822.008.7 %ไม่ผ่าน521.161,422.81-173.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ตลาดกรวด2,821.20881.0068.8 %ผ่าน884.4757.0093.6 %ผ่าน
อบต. บ้านอิฐ4,718.875,350.00-13.4 %ไม่ผ่าน1,149.232,188.66-90.4 %ไม่ผ่าน
อบต. หัวไผ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,414.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ5,330.402,533.6052.5 %ผ่าน977.06180.4681.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโพสะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองวัว4,847.244,471.587.7 %ไม่ผ่าน884.47357.7959.5 %ผ่าน
อบต. ย่านซื่อ3,525.683,410.703.3 %ไม่ผ่าน905.04599.5633.8 %ผ่าน
อบต. ชัยฤทธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช3,674.754,978.00-35.5 %ไม่ผ่าน1,044.75229.9078.0 %ผ่าน
อบต. ราชสถิตย์ไม่ครบ3,197.41ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง5,175.954,553.0012.0 %ไม่ผ่าน723.78463.4036.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง4,491.922,556.0043.1 %ผ่าน597.35180.5069.8 %ผ่าน
อบต. บางเสด็จ3,820.441,999.0047.7 %ผ่าน557.27255.1354.2 %ผ่าน
อบต. นรสิงห์17,851.702,519.0085.9 %ผ่าน947.80274.3671.1 %ผ่าน
อบต. เอกราช5,528.463,159.0042.9 %ผ่าน1,019.8155.9694.5 %ผ่าน
อบต. โผงเผงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. อ่างแก้ว5,733.543,061.0046.6 %ผ่าน1,270.36525.2658.7 %ผ่าน
อบต. อินทประมูล3,697.303,394.808.2 %ไม่ผ่าน912.07176.1380.7 %ผ่าน
อบต.บางพลับ6,312.814,597.0027.2 %ผ่าน913.361,057.50-15.8 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองแม่ไก่4,089.104,357.54-6.6 %ไม่ผ่าน638.65447.2530.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลม่วงคัน14,250.097,463.9747.6 %ผ่าน1,744.00430.7675.3 %ผ่าน
อบต. บางระกำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. องครักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกพุทรา10,119.255,823.4142.5 %ผ่าน951.84336.3264.7 %ผ่าน
อบต. ยางช้าย4,794.652,516.5047.5 %ผ่าน1,219.32243.6880.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทางพระ5,501.104,647.2315.5 %ไม่ผ่าน1,342.78734.9045.3 %ผ่าน
อบต. บางเจ้าฉ่า3,699.732,539.0031.4 %ผ่าน1,085.581,068.001.6 %ไม่ผ่าน
อบต. คำหยาด5,433.242,702.1050.3 %ผ่าน576.34228.0060.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง9,142.207,203.0721.2 %ผ่าน1,148.18675.9241.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน3,695.281,669.5054.8 %ผ่าน1,332.37284.2078.7 %ผ่าน
อบต. บ้านพราน9,788.313,474.3264.5 %ผ่าน856.28683.7520.1 %ผ่าน
อบต. วังน้ำเย็น8,681.565,034.0042.0 %ผ่าน1,492.78970.7035.0 %ผ่าน
อบต. สีบัวทอง1,713.704,609.60-169.0 %ไม่ผ่าน1,383.872,273.70-64.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยไผ่ไม่ครบ4,839.39ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ496.69ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. จำลอง3,933.371,014.0074.2 %ผ่าน861.591,025.61-19.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ไผ่จำศีล26,286.932,983.0088.7 %ผ่าน1,483.871,168.8021.2 %ผ่าน
อบต. ศาลเจ้าโรงทอง7,466.444,156.0044.3 %ผ่าน1,100.60818.7325.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาไม่ครบ3,947.33ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ901.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสาวร้องไห้4,209.233,777.0010.3 %ไม่ผ่าน1,326.93104.2792.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าช้าง7,173.983,757.8847.6 %ผ่าน937.581,699.71-81.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่ล้น8,464.602,560.0069.8 %ผ่าน1,470.96654.3855.5 %ผ่าน
อบต. บางจัก3,890.442,374.0039.0 %ผ่าน1,368.08667.5851.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยคันแหลน2,035.225,373.97-164.0 %ไม่ผ่าน1,440.10766.3546.8 %ผ่าน
อบต. คลองขนาก2,554.441,680.0034.2 %ผ่าน1,037.83190.0081.7 %ผ่าน
อบต. ไผ่วง3,670.145,953.28-62.2 %ไม่ผ่าน1,131.47285.6074.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย6,880.116,165.0810.4 %ไม่ผ่าน1,084.33780.1328.1 %ผ่าน
อบต. หัวตะพาน7,960.512,834.0064.4 %ผ่าน632.341,266.65-100.3 %ไม่ผ่าน
อบต. หลักแก้ว8,258.924,647.0043.7 %ผ่าน953.68770.7019.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ตลาดใหม่6,087.954,688.6923.0 %ผ่าน634.73481.8124.1 %ผ่าน
อบต. อบทม5,583.902,220.0060.2 %ผ่าน749.22230.1269.3 %ผ่าน
อบต. โพธิ์ม่วงพันธ์5,071.243,733.0026.4 %ผ่าน806.01624.0522.6 %ผ่าน