สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองสมุทรสงครามไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,964.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลอัมพวา6,011.714,776.0020.6 %ผ่าน462.19332.5028.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกระดังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางนกแขวก8,895.364,410.3850.4 %ผ่าน612.51146.9076.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่5,597.164,877.0012.9 %ไม่ผ่าน485.22514.00-5.9 %ไม่ผ่าน
อบจ. สมุทรสงคราม43,467.3421,433.6050.7 %ผ่าน2,320.002,166.456.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก6,274.924,367.5430.4 %ผ่าน689.95229.3066.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก5,147.423,075.0040.3 %ผ่าน628.3837.9094.0 %ผ่าน
อบต. บางแก้ว6,130.844,853.0220.8 %ผ่าน2,072.221,709.2917.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ท้ายหาด4,854.754,154.0014.4 %ไม่ผ่าน764.9969.7690.9 %ผ่าน
อบต. แหลมใหญ่2,442.421.00100.0 %ผ่าน507.020.9599.8 %ผ่าน
อบต. คลองเขินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน3,812.991,878.0050.7 %ผ่าน433.80244.3643.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน5,747.181,854.0067.7 %ผ่าน405.54200.0150.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางจะเกร็งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา5,486.062,211.0059.7 %ผ่าน487.02274.7943.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางยี่รงค์2,553.501,999.0021.7 %ผ่าน526.36345.8034.3 %ผ่าน
อบต. โรงหีบ3,489.052,425.0030.5 %ผ่าน939.8141.8095.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที9,094.242,994.9267.1 %ผ่าน596.53205.9065.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา3,146.742,734.0013.1 %ไม่ผ่าน506.96203.9959.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม6,106.801,445.0076.3 %ผ่าน405.24514.69-27.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมปลวก3,757.852,327.5038.1 %ผ่าน1,354.41362.9673.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางกระบือ3,084.942,600.0015.7 %ไม่ผ่าน1,524.1573.1095.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสวนหลวงไม่ครบ3,339.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ545.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา8,870.743,052.5065.6 %ผ่าน653.21444.9231.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่5,095.913,194.7037.3 %ผ่าน593.32201.1166.1 %ผ่าน
อบต. เหมืองใหม่3,635.40ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ294.35ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.บางช้างไม่ครบ6,525.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ727.86ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แควอ้อมไม่ครบ2,009.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ114.45ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปลายโพงพางไม่ครบ2,737.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค13,012.3017,341.40-33.3 %ไม่ผ่าน649.02307.2952.7 %ผ่าน
อบต. แพรกหนามแดง3,771.753,096.7217.9 %ไม่ผ่าน660.161.8599.7 %ผ่าน
อบต. ยี่สาร1,950.521,720.0011.8 %ไม่ผ่าน616.3189.6085.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก6,571.474,520.2331.2 %ผ่าน612.15242.9760.3 %ผ่าน