สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองเพชรบุรี50,563.2932,916.0034.9 %ผ่าน3,962.7211,167.00-181.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองชะอำ36,434.4014,350.0060.6 %ผ่าน5,445.1225,982.50-377.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่ายาง28,267.6019,636.0030.5 %ผ่าน4,453.6316,188.79-263.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาย้อยไม่ครบ4,262.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ6,316.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนายาง14,989.8714,129.045.7 %ไม่ผ่าน2,802.344,404.00-57.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางตะบูน11,049.9610,388.056.0 %ไม่ผ่าน2,194.05178.1591.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านแหลม17,954.7314,793.7617.6 %ไม่ผ่าน1,101.383,500.35-217.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านลาด6,330.705,598.1711.6 %ไม่ผ่าน587.441,665.67-183.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองจอก329,491.2218,144.2294.5 %ผ่าน1,002.72475.0052.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหัวสะพาน9,454.048,240.5612.8 %ไม่ผ่าน1,470.571,907.90-29.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ10,914.818,616.9921.1 %ผ่าน2,110.29144.4093.2 %ผ่าน
อบจ. เพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน9,117.943,895.9957.3 %ผ่าน936.001,028.96-9.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม55,929.273,850.0093.1 %ผ่าน2,741.55147.6294.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย3,567.217,571.00-112.2 %ไม่ผ่าน919.681,956.50-112.7 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านกุ่ม4,210.003,729.6911.4 %ไม่ผ่าน597.80243.3259.3 %ผ่าน
อบต. หนองโสนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไร่ส้ม8,149.484,628.2543.2 %ผ่าน772.562,086.19-170.0 %ไม่ผ่าน
อบต. บางจาก2,959.231,319.4055.4 %ผ่าน417.47180.2956.8 %ผ่าน
อบต. บ้านหม้อไม่ครบ7,995.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง10,934.166,914.0736.8 %ผ่าน870.122,048.80-135.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ช่องสะแก12,498.235,145.3958.8 %ผ่าน648.811,211.26-86.7 %ไม่ผ่าน
อบต.นาวุ้ง3,448.972,316.1032.8 %ผ่าน894.69200.0577.6 %ผ่าน
อบต. สำมะโรง3,173.831,878.5040.8 %ผ่าน389.64145.9162.6 %ผ่าน
อบต. โพพระ3,340.282,863.0014.3 %ไม่ผ่าน448.89123.5072.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน23,671.974,139.0082.5 %ผ่าน987.172,912.60-195.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ดอนยาง9,695.915,120.0047.2 %ผ่าน885.68360.7559.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองขนาน4,444.403,260.4326.6 %ผ่าน576.46160.7772.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ8,004.462,873.3464.1 %ผ่าน1,139.04313.5072.5 %ผ่าน
อบต. เขาย้อย11,046.653,836.0065.3 %ผ่าน1,469.48365.7175.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล7,408.422,475.0066.6 %ผ่าน791.64527.3333.4 %ผ่าน
อบต. หนองปรง2,636.132,873.19-9.0 %ไม่ผ่าน991.83620.1037.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล26,380.795,242.0380.1 %ผ่าน1,307.562,531.47-93.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยโรง18,736.584,668.0075.1 %ผ่าน1,185.51535.0654.9 %ผ่าน
อบต. ห้วยท่าช้าง1,794.601,541.0014.1 %ไม่ผ่าน898.57324.6763.9 %ผ่าน
อบต. หนองชุมพลเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้4,415.822,003.0054.6 %ผ่าน2,720.99374.9786.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ5,091.213,480.0031.6 %ผ่าน1,020.4254.0094.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางเก่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ห้วยทรายเหนือ3,869.812,572.0033.5 %ผ่าน1,031.51647.2637.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา7,251.524,188.0042.2 %ผ่าน2,764.45742.1473.2 %ผ่าน
อบต. สามพระยา3,301.903,155.004.4 %ไม่ผ่าน1,238.87275.1177.8 %ผ่าน
อบต. ยางหย่อง13,374.593,200.7676.1 %ผ่าน681.20639.006.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก12,989.9520,794.16-60.1 %ไม่ผ่าน864.75795.408.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า11,357.411,000.0091.2 %ผ่าน740.181,025.60-38.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าไม้รวกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้13,644.304,814.0064.7 %ผ่าน776.84706.439.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง8,087.524,256.0047.4 %ผ่าน1,069.80627.0041.4 %ผ่าน
อบต. ปึกเตียน2,890.932,791.003.5 %ไม่ผ่าน1,187.37437.5463.2 %ผ่าน
อบต. เขากระปุก3,737.463,130.0016.3 %ไม่ผ่าน1,207.48974.0019.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าแลง4,258.924,112.003.4 %ไม่ผ่าน842.011,228.90-45.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง6,659.242,899.0056.5 %ผ่าน650.35391.4639.8 %ผ่าน
อบต. บ้านหาด3,564.702,844.0020.2 %ผ่าน683.14557.5018.4 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านทาน3,242.012,733.0015.7 %ไม่ผ่าน503.8188.5082.4 %ผ่าน
อบต. ตำหรุ12,057.01125.9799.0 %ผ่าน12,070.8666.5099.4 %ผ่าน
อบต. สมอพลือ4,339.463,445.5520.6 %ผ่าน559.19922.48-65.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ไร่มะขาม5,831.813,523.0039.6 %ผ่าน595.33366.2838.5 %ผ่าน
อบต. ท่าเสน5,508.723,231.3641.3 %ผ่าน402.66959.00-138.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ5,244.252,220.2657.7 %ผ่าน780.48513.0934.3 %ผ่าน
อบต. ไร่โคก6,472.182,880.3855.5 %ผ่าน606.29459.3324.2 %ผ่าน
อบต. ไร่สะท้อน3,685.754,755.24-29.0 %ไม่ผ่าน613.85838.35-36.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง20,837.633,427.0083.6 %ผ่าน392.73719.00-83.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ถ้ำรงค์5,249.712,688.0048.8 %ผ่าน613.94389.0636.6 %ผ่าน
อบต. ห้วยลึกไม่ครบ13,135.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,059.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านแหลม5,696.142,900.0049.1 %ผ่าน644.23808.00-25.4 %ไม่ผ่าน
อบต. บางขุนไทร5,683.523,789.0033.3 %ผ่าน811.65827.55-2.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ปากทะเลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว9,128.822,957.0067.6 %ผ่าน748.09628.8215.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย1,916.791,518.0020.8 %ผ่าน537.41317.7240.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน2,425.961,827.0024.7 %ผ่าน1,094.71317.2571.0 %ผ่าน
อบต. บางครก12,295.953,760.2369.4 %ผ่าน856.211,329.72-55.3 %ไม่ผ่าน
อบต.ท่าแร้ง4,133.491,647.0060.2 %ผ่าน1,043.571,041.100.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าแร้งออก8,196.532,135.0074.0 %ผ่าน716.42688.873.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สองพี่น้องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์6,017.734,636.6023.0 %ผ่าน5,491.97654.3188.1 %ผ่าน
อบต. ป่าเด็งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์5,559.383,760.4232.4 %ผ่าน1,094.55572.3547.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด4,139.074,133.000.1 %ไม่ผ่าน614.702.8599.5 %ผ่าน
อบต. ต้นมะพร้าว6,353.354,291.6532.5 %ผ่าน1,473.03217.0285.3 %ผ่าน
อบต.โรงเข้4,422.421,146.2074.1 %ผ่าน582.99333.1542.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง3,414.593,029.0011.3 %ไม่ผ่าน2,319.47988.2157.4 %ผ่าน
อบต.ท่าคอย4,493.722,577.0042.7 %ผ่าน823.03447.4545.6 %ผ่าน