สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์25,024.7427,868.70-11.4 %ไม่ผ่าน1,195.684,519.52-278.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองหัวหิน101,282.4443,574.7657.0 %ผ่าน13,974.45ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลปราณบุรี22,425.0660.0099.7 %ผ่าน2,492.655,054.37-102.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกุยบุรี15,046.109,250.5438.5 %ผ่าน9,725.592,377.2775.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทับสะแก18,670.429,090.0051.3 %ผ่าน4,032.414,085.36-1.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณไม่ครบ8,992.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ588.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคลองวาฬไม่ครบ2,010.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,623.45ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบล กม.52,592.394,497.69-73.5 %ไม่ผ่าน616.621,098.55-78.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางสะพานน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านกรูด12,149.296,707.5144.8 %ผ่าน1,415.351,744.75-23.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำปราณไม่ครบ3,090.66ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,592.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลร่อนทอง8,152.885,824.2028.6 %ผ่าน2,063.761,974.404.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลไร่เก่า14,730.5713,594.007.7 %ไม่ผ่าน1,604.553,140.01-95.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลไร่ใหม่14,781.106,370.6156.9 %ผ่าน1,362.702,496.08-83.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองพลับ5,693.8811,811.09-107.4 %ไม่ผ่าน1,684.053,282.75-94.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เกาะหลัก69,514.216,523.5790.6 %ผ่าน1,362.073,148.28-131.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ20,980.285,270.6674.9 %ผ่าน1,227.971,176.004.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยทราย29,010.574,610.4084.1 %ผ่าน965.191,487.02-54.1 %ไม่ผ่าน
อบต. อ่าวน้อย333,858.849,201.9297.2 %ผ่าน1,779.322,064.91-16.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก4,204.015,258.00-25.1 %ไม่ผ่าน1,220.221,161.404.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยบุรีไม่ครบ2,394.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ480.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กุยเหนือ2,974.862,970.000.2 %ไม่ผ่าน858.34332.5061.3 %ผ่าน
อบต. เขาแดง12,202.133,133.8074.3 %ผ่าน887.44781.0912.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู6,326.553,636.0042.5 %ผ่าน2,023.29255.6987.4 %ผ่าน
อบต. สามกระทาย20,372.974,956.0075.7 %ผ่าน1,561.21994.8236.3 %ผ่าน
อบต. หาดขาม13,186.267,235.0745.1 %ผ่าน2,023.551,471.9727.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก2,783.902,336.0616.1 %ไม่ผ่าน756.03591.1621.8 %ผ่าน
อบต. อ่างทอง17,771.634,064.0077.1 %ผ่าน2,496.461,126.0454.9 %ผ่าน
อบต.นาหูกวาง40,519.854,096.0089.9 %ผ่าน1,356.292,572.00-89.6 %ไม่ผ่าน
อบต. เขาล้าน18,360.092,798.0084.8 %ผ่าน1,114.65515.4353.8 %ผ่าน
อบต. ห้วยยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. แสงอรุณ5,815.862,723.0053.2 %ผ่าน1,409.15298.2478.8 %ผ่าน
อบต. กำเนิดนพคุณ15,626.864,218.5173.0 %ผ่าน9,150.80534.0594.2 %ผ่าน
อบต. พงศ์ประศาสน์ไม่ครบ2,777.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ835.49ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ร่อนทอง7,844.024,040.0048.5 %ผ่าน1,835.84733.4060.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย4,910.773,855.6021.5 %ผ่าน1,682.71698.9058.5 %ผ่าน
อบต. ชัยเกษม90,343.016,757.0092.5 %ผ่าน2,183.681,200.0945.0 %ผ่าน
อบต. ทองมงคล43,143.023,764.3191.3 %ผ่าน2,076.611,016.8951.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง18,802.886,493.8765.5 %ผ่าน2,852.481,706.4940.2 %ผ่าน
อบต. ปากแพรกไม่ครบ4,125.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ879.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางสะพาน1,329.951,487.00-11.8 %ไม่ผ่าน1,551.66295.4881.0 %ผ่าน
อบต. ทรายทองไม่ครบ3,853.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ572.18ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ช้างแรกไม่ครบ4,157.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ888.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไชยราชไม่ครบ5,013.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,519.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี41,193.593,898.6290.5 %ผ่าน1,287.61426.5166.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาน้อย10,670.769,812.008.0 %ไม่ผ่าน1,789.181,367.0523.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ46,664.386,295.7886.5 %ผ่าน1,768.882,940.47-66.2 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองตาแต้ม22,311.775,719.6574.4 %ผ่าน2,581.822,129.5017.5 %ไม่ผ่าน
อบต. วังก์พง27,751.606,987.5674.8 %ผ่าน1,902.863,431.18-80.3 %ไม่ผ่าน
อบต. เขาจ้าวไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ9,758.946,767.8230.7 %ผ่าน2,359.221,027.8156.4 %ผ่าน
อบต. หนองพลับ3,855.434,601.91-19.4 %ไม่ผ่าน2,656.281,699.7336.0 %ผ่าน
อบต. ทับใต้55,522.0410,542.3181.0 %ผ่าน2,625.243,412.47-30.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยสัตว์ใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บึงนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.สามร้อยยอดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ศิลาลอย52,772.275,036.0090.5 %ผ่าน1,938.641,220.2037.1 %ผ่าน
อบต.ไร่เก่า4,544.242,151.1052.7 %ผ่าน1,365.911,102.0019.3 %ไม่ผ่าน
อบต.ศาลาลัย7,046.813,849.9545.4 %ผ่าน1,600.951,308.4018.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่4,108.191,974.0051.9 %ผ่าน1,135.52406.4264.2 %ผ่าน