สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช49,584.6133,107.0733.2 %ผ่าน19,470.5930,085.04-54.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองปากพนัง23,963.8521,016.9012.3 %ไม่ผ่าน4,381.258,692.00-98.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลจันดี3,717.56ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ2,030.94280.0086.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลชะอวดไม่ครบ8,785.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ529.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์12,898.496,115.1952.6 %ผ่าน3,589.78630.3382.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสิชล13,210.348,991.8131.9 %ผ่าน1,667.812,946.30-76.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหัวไทร3,738.928,122.07-117.2 %ไม่ผ่าน1,151.98811.4029.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลขนอม18,832.653,540.1281.2 %ผ่าน3,466.071,114.8367.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง5,339.024,299.3019.5 %ไม่ผ่าน952.401,035.50-8.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลฉวาง2,192.352,450.00-11.8 %ไม่ผ่าน1,015.1173.5092.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเชียรใหญ่7,895.177,791.731.3 %ไม่ผ่าน1,189.19814.0031.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทอนหงส์ไม่ครบ5,212.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ751.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าแพ15,909.347,297.7154.1 %ผ่าน8,397.611,333.1084.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่ายาง7,780.097,696.511.1 %ไม่ผ่าน1,462.122,034.00-39.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าศาลา12,437.6210,171.0018.2 %ไม่ผ่าน1,782.041,272.6528.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาบอน4,555.548,801.97-93.2 %ไม่ผ่าน1,316.82888.1832.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางจาก3,832.614,075.81-6.3 %ไม่ผ่าน418.89209.0050.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปากนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพรหมโลก7,026.916,328.089.9 %ไม่ผ่าน1,617.011,724.50-6.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพิปูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลไม้เรียง3,171.004,208.00-32.7 %ไม่ผ่าน970.83691.3228.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลลานสกา2,691.1516,894.26-527.8 %ไม่ผ่าน825.26479.7541.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหินตก10,362.966,972.3632.7 %ผ่าน1,725.03156.0091.0 %ผ่าน
อบจ. นครศรีธรรมราช30,072.4140,230.55-33.8 %ไม่ผ่าน9,190.4910,040.25-9.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าไร่12,400.731,623.0086.9 %ผ่าน10,178.67583.6594.3 %ผ่าน
อบต. ปากนคร11,863.105,938.9549.9 %ผ่าน880.01237.5073.0 %ผ่าน
อบต. นาทราย2,919.572,266.0022.4 %ผ่าน584.40442.9524.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไชยมนตรี8,757.103,235.8063.0 %ผ่าน589.07643.20-9.2 %ไม่ผ่าน
อบต. มะม่วงสองต้น3,284.703,161.003.8 %ไม่ผ่าน555.0780.5485.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน17,590.235,349.9069.6 %ผ่าน1,474.662,585.99-75.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่างิ้ว6,213.994,829.0022.3 %ผ่าน1,066.592,560.52-140.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ7,142.5117,724.41-148.2 %ไม่ผ่าน1,008.18256.5874.6 %ผ่าน
อบต. บางจาก2,480.412,998.29-20.9 %ไม่ผ่าน1,022.80178.5082.5 %ผ่าน
เทศบาลเมืองปากพูน27,952.1718,612.0033.4 %ผ่าน4,032.695,959.65-47.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าซัก6,802.204,853.0628.7 %ผ่าน1,540.60471.7469.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ3,096.716,296.20-103.3 %ไม่ผ่าน1,231.552,437.90-98.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพรหมคีรี2,180.082,917.71-33.8 %ไม่ผ่าน731.74433.9740.7 %ผ่าน
อบต. บ้านเกาะ2,847.412,312.0018.8 %ไม่ผ่าน2,647.9470.5097.3 %ผ่าน
อบต. อินคีรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทอนหงส์3,533.943,007.0014.9 %ไม่ผ่าน1,160.08236.9979.6 %ผ่าน
อบต. นาเรียง3,126.731,295.0058.6 %ผ่าน805.96239.7170.3 %ผ่าน
อบต. เขาแก้ว2,790.381,065.0061.8 %ผ่าน867.86419.5051.7 %ผ่าน
อบต. ลานสกา2,243.762,027.009.7 %ไม่ผ่าน896.78614.0431.5 %ผ่าน
อบต. ท่าดี4,487.975,565.30-24.0 %ไม่ผ่าน865.15832.003.8 %ไม่ผ่าน
อบต. กำโลนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลขุนทะเล5,461.065,982.30-9.5 %ไม่ผ่าน1,051.09211.8979.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง3,346.793,537.36-5.7 %ไม่ผ่าน1,406.29218.5084.5 %ผ่าน
อบต. ละอาย7,042.133,724.0247.1 %ผ่าน1,636.67314.5280.8 %ผ่าน
อบต. นาแว6,837.153,675.5046.2 %ผ่าน1,433.401,070.1425.3 %ผ่าน
อบต. ไม้เรียง5,428.537,464.74-37.5 %ไม่ผ่าน1,276.80113.9091.1 %ผ่าน
อบต. กะเบียด558.206,921.00-1,139.9 %ไม่ผ่าน1,358.81109.2592.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ2,847.082,370.0016.8 %ไม่ผ่าน1,333.5257.2695.7 %ผ่าน
อบต. ห้วยปริก7,674.753,857.1249.7 %ผ่าน2,870.771,215.4957.7 %ผ่าน
อบต. ไสหร้า3,121.134,121.00-32.0 %ไม่ผ่าน1,606.22154.1390.4 %ผ่าน
อบต. นาเขลียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พิปูน3,497.881,740.0050.3 %ผ่าน1,082.15276.9074.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกะทูนไม่ครบ5,592.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ588.18ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเขาพระ18,486.312,743.0085.2 %ผ่าน1,510.11987.9034.6 %ผ่าน
อบต. ยางค้อมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลควนกลาง3,030.711,050.0065.4 %ผ่าน771.52445.4442.3 %ผ่าน
อบต. เชียรใหญ่ไม่ครบ1,550.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ100.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ท่าขนาน2,387.872,087.2312.6 %ไม่ผ่าน858.9487.4989.8 %ผ่าน
อบต. บ้านเนิน4,249.533,687.8013.2 %ไม่ผ่าน979.62114.0088.4 %ผ่าน
อบต. ไสหมาก3,736.491,632.0056.3 %ผ่าน1,280.37107.9091.6 %ผ่าน
อบต. ท้องลำเจียก3,345.072,016.0339.7 %ผ่าน972.17309.5868.2 %ผ่าน
อบต. เสือหึง1,778.272,246.50-26.3 %ไม่ผ่าน866.2547.5094.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลการะเกด5,063.08906.7082.1 %ผ่าน1,359.64789.5541.9 %ผ่าน
อบต. เขาพระบาท1,919.672,238.00-16.6 %ไม่ผ่าน1,022.01102.2390.0 %ผ่าน
อบต. แม่เจ้าอยู่หัว419.094,842.00-1,055.4 %ไม่ผ่าน863.30669.3022.5 %ผ่าน
อบต. ชะอวดไม่ครบ2,518.99ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,026.38ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าเสม็ด4,422.163,111.0029.6 %ผ่าน1,112.9866.6494.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าประจะ3,480.432,380.0031.6 %ผ่าน1,237.92912.1426.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง2,295.562,708.00-18.0 %ไม่ผ่าน1,948.33641.0067.1 %ผ่าน
อบต. วังอ่าง7,928.093,313.3758.2 %ผ่าน1,510.43646.4557.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล8,569.563,577.9058.2 %ผ่าน2,514.21114.0095.5 %ผ่าน
อบต. ขอนหาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เกาะขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ควนหนองหงษ์5,590.373,828.0031.5 %ผ่าน1,469.02520.4464.6 %ผ่าน
อบต. เขาพระทอง9,499.145,116.0046.1 %ผ่าน1,387.40246.3682.2 %ผ่าน
อบต. นางหลง4,378.665,785.00-32.1 %ไม่ผ่าน1,316.85413.5568.6 %ผ่าน
อบต. ท่าศาลา25,572.3773,681.21-188.1 %ไม่ผ่าน2,491.298,662.72-247.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย7,376.303,249.0056.0 %ผ่าน981.63764.7522.1 %ผ่าน
อบต. ท่าขึ้นไม่ครบ12,316.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ985.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หัวตะพาน1,907.693,245.00-70.1 %ไม่ผ่าน754.35190.3374.8 %ผ่าน
อบต. สระแก้ว3,648.553,457.005.3 %ไม่ผ่าน790.07214.9372.8 %ผ่าน
อบต. โมคลาน4,623.882,448.0047.1 %ผ่าน956.62428.8255.2 %ผ่าน
อบต. ไทยบุรี5,339.983,594.0032.7 %ผ่าน758.67346.4554.3 %ผ่าน
อบต. ดอนตะโก2,351.653,436.00-46.1 %ไม่ผ่าน976.47155.8684.0 %ผ่าน
อบต. ตลิ่งชัน6,648.653,149.0052.6 %ผ่าน1,051.071,689.62-60.8 %ไม่ผ่าน
อบต. โพธิ์ทอง6,961.124,445.9336.1 %ผ่าน909.5565.1092.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลชะมาย6,849.535,928.7513.4 %ไม่ผ่าน1,582.876,595.18-316.7 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองหงส์2,921.212,603.4010.9 %ไม่ผ่าน1,463.491,933.16-32.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ควนกรด4,940.575,582.25-13.0 %ไม่ผ่าน1,361.911,794.55-31.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่4,047.942,208.3945.4 %ผ่าน988.94474.5052.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน2,797.912,470.0011.7 %ไม่ผ่าน1,850.353,805.12-105.6 %ไม่ผ่าน
อบต. เขาโร2,155.264,479.00-107.8 %ไม่ผ่าน1,463.69190.0087.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกะปาง7,049.575,848.5817.0 %ไม่ผ่าน1,527.711,452.624.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลที่วัง10,032.5610,664.74-6.3 %ไม่ผ่าน1,910.403,670.84-92.2 %ไม่ผ่าน
อบต. น้ำตก3,495.092,191.5037.3 %ผ่าน1,165.49168.9385.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่11,211.816,304.1143.8 %ผ่าน1,934.88157.7091.8 %ผ่าน
อบต. นาโพธิ์5,545.543,486.0037.1 %ผ่าน2,545.96672.4573.6 %ผ่าน
อบต. เขาขาว5,318.525,052.005.0 %ไม่ผ่าน1,661.381,146.3531.0 %ผ่าน
อบต. นาบอน5,886.663,244.5244.9 %ผ่าน1,391.96136.7090.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง2,621.092,850.69-8.8 %ไม่ผ่าน1,096.61224.6879.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน4,789.303,175.3633.7 %ผ่าน912.88230.1674.8 %ผ่าน
อบต. ท่ายาง2,007.38549.4672.6 %ผ่าน1,838.7016,750.00-811.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งสัง2,150.809,224.00-328.9 %ไม่ผ่าน1,377.79797.8442.1 %ผ่าน
อบต. ทุ่งใหญ่3,908.493,155.0019.3 %ไม่ผ่าน1,569.02683.6856.4 %ผ่าน
อบต. กุแหระ3,744.013,706.001.0 %ไม่ผ่าน1,634.64373.0577.2 %ผ่าน
อบต. ปริก5,574.872,790.7249.9 %ผ่าน1,662.46910.0545.3 %ผ่าน
อบต. บางรูป2,906.742,685.007.6 %ไม่ผ่าน1,371.34402.3270.7 %ผ่าน
อบต. กรุงหยัน4,657.4914,680.65-215.2 %ไม่ผ่าน1,545.031,307.5315.4 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองน้อย2,935.333,418.00-16.4 %ไม่ผ่าน1,545.131,220.4521.0 %ผ่าน
อบต. ป่าระกำ5,755.5014,874.00-158.4 %ไม่ผ่าน5,274.73238.0095.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลชะเมา4,458.732,256.0249.4 %ผ่าน881.02361.0059.0 %ผ่าน
อบต. คลองกระบือ3,181.182,339.7026.5 %ผ่าน931.64563.6939.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเกาะทวด1,448.122,580.00-78.2 %ไม่ผ่าน907.32352.9061.1 %ผ่าน
อบต. บ้านใหม่2,233.632,163.003.2 %ไม่ผ่าน749.97128.2582.9 %ผ่าน
อบต. หูล่อง11,243.532,775.3075.3 %ผ่าน6,378.82161.5097.5 %ผ่าน
อบต. แหลมตะลุมพุกไม่ครบ1,575.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ142.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปากพนังฝั่งตะวันตก1,723.562,387.00-38.5 %ไม่ผ่าน789.79147.2581.4 %ผ่าน
อบต. บางศาลา2,541.642,208.0013.1 %ไม่ผ่าน779.53142.5081.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางพระ2,676.521,852.0030.8 %ผ่าน932.49389.5058.2 %ผ่าน
อบต. ปากพนังฝั่งตะวันออก3,055.252,190.0028.3 %ผ่าน768.88700.009.0 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านเพิงไม่ครบ1,665.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าพญา3,022.092,091.0030.8 %ผ่าน763.78111.9385.3 %ผ่าน
อบต. ปากแพรก2,451.801.00100.0 %ผ่าน816.49142.5082.5 %ผ่าน
อบต. ขนาบนาก2,207.981,606.0027.3 %ผ่าน1,016.87197.9380.5 %ผ่าน
อบต. ร่อนพิบูลย์6,483.586,310.742.7 %ไม่ผ่าน1,583.282,138.77-35.1 %ไม่ผ่าน
อบต. เสาธง4,688.575,773.31-23.1 %ไม่ผ่าน5,362.83257.9095.2 %ผ่าน
อบต. ควนพัง4,798.023,379.2729.6 %ผ่าน1,089.88190.0082.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุม4,256.523,735.0012.3 %ไม่ผ่าน1,687.17944.8744.0 %ผ่าน
อบต. หินตก6,816.675,968.0212.4 %ไม่ผ่าน1,350.47821.5739.2 %ผ่าน
อบต. สิชล2,711.173,153.38-16.3 %ไม่ผ่าน1,307.461,867.06-42.8 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งปรัง4,463.703,372.3024.5 %ผ่าน2,681.42228.0091.5 %ผ่าน
อบต. ฉลอง3,749.942,454.3034.6 %ผ่าน1,314.73841.1936.0 %ผ่าน
อบต. เสาเภา4,231.365,497.29-29.9 %ไม่ผ่าน2,681.712,223.0017.1 %ไม่ผ่าน
อบต. เปลี่ยนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สี่ขีด12,911.363,731.9071.1 %ผ่าน10,839.68322.4797.0 %ผ่าน
อบต. เทพราช6,813.454,783.0029.8 %ผ่าน1,543.911,947.50-26.1 %ไม่ผ่าน
อบต. เขาน้อย3,369.403,194.005.2 %ไม่ผ่าน1,355.87584.9356.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งใส7,590.104,384.4242.2 %ผ่าน1,896.061,647.2013.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลอ่าวขนอมไม่ครบ4,698.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ686.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ควนทองไม่ครบ2,806.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ202.31ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท้องเนียน6,744.685,036.7625.3 %ผ่าน1,795.86204.4788.6 %ผ่าน
อบต. หัวไทร9,571.943,360.0064.9 %ผ่าน1,411.15696.6650.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหน้าสตน4,659.3926,542.20-469.6 %ไม่ผ่าน1,296.181,188.458.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ทรายขาว3,768.151,716.0054.5 %ผ่าน1,304.81449.3465.6 %ผ่าน
อบต. แหลม3,290.632,950.0010.4 %ไม่ผ่าน1,591.67197.6087.6 %ผ่าน
อบต. เขาพังไกร2,441.463,210.00-31.5 %ไม่ผ่าน1,879.94217.1088.5 %ผ่าน
อบต. บ้านราม13,531.142,577.0081.0 %ผ่าน7,543.71123.8698.4 %ผ่าน
อบต. บางนบ3,233.871,380.0057.3 %ผ่าน1,156.1223.3498.0 %ผ่าน
อบต. ท่าซอม3,260.553,790.00-16.2 %ไม่ผ่าน1,140.78107.5690.6 %ผ่าน
อบต. ควนชะลิก3,926.482,168.0044.8 %ผ่าน1,146.52160.5586.0 %ผ่าน
อบต. รามแก้ว3,111.632,430.0021.9 %ผ่าน1,238.74109.3691.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเกาะเพชร6,361.903,205.3549.6 %ผ่าน1,476.99728.5050.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน6,043.803,873.5535.9 %ผ่าน1,676.41301.1082.0 %ผ่าน
อบต. บ้านลำนาวไม่ครบ3,612.84ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ777.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังหิน5,137.882,796.0045.6 %ผ่าน1,508.29200.6086.7 %ผ่าน
อบต. บ้านนิคม3,330.122,649.0020.5 %ผ่าน1,558.23460.9070.4 %ผ่าน
อบต. ถ้ำพรรณรา1,181.611,868.70-58.1 %ไม่ผ่าน1,343.12160.3888.1 %ผ่าน
อบต. คลองเส1,817.102,260.00-24.4 %ไม่ผ่าน1,277.64161.5287.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต2,217.802,702.10-21.8 %ไม่ผ่าน1,359.49512.0062.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด2,145.932,491.27-16.1 %ไม่ผ่าน2,480.10114.1995.4 %ผ่าน
อบต. ควนหนองคว้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งโพธิ์2,972.968,090.64-172.1 %ไม่ผ่าน1,124.93159.9885.8 %ผ่าน
อบต. นาหมอบุญ121,288.213,422.1097.2 %ผ่าน1,260.00202.9283.9 %ผ่าน
อบต. สามตำบล2,514.211,920.0023.6 %ผ่าน1,056.73430.2259.3 %ผ่าน
อบต. นาพรุ7,210.704,401.3039.0 %ผ่าน913.911,226.70-34.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาสารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท้ายสำเภา3,033.073,929.35-29.6 %ไม่ผ่าน1,705.391,862.53-9.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ช้างซ้าย3,488.723,675.20-5.3 %ไม่ผ่าน847.901,675.75-97.6 %ไม่ผ่าน
อบต.นบพิตำไม่ครบ4,322.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,185.96ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง9,917.284,872.0050.9 %ผ่าน1,961.57765.4861.0 %ผ่าน
อบต.กะหรอ22,959.032,694.0088.3 %ผ่าน1,366.34346.6974.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาเหรง3,424.326,186.91-80.7 %ไม่ผ่าน1,247.0175.0094.0 %ผ่าน
อบต.ช้างกลาง7,293.6834,429.48-372.0 %ไม่ผ่าน1,468.471,211.5417.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหลักช้างไม่ครบ2,452.31ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ650.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลสวนขันไม่ครบ2,505.52ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ383.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เชียรเขา3,452.594,813.99-39.4 %ไม่ผ่าน1,063.95530.2950.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนตรอ5,183.264,882.905.8 %ไม่ผ่าน976.141,018.42-4.3 %ไม่ผ่าน
อบต. สวนหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทางพูนไม่ครบ2,040.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ388.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองทุ่งสง36,816.0421,228.0042.3 %ผ่าน11,454.4319,080.23-66.6 %ไม่ผ่าน