สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองกระบี่75,346.3039,840.0047.1 %ผ่าน5,066.371,637.3467.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแหลมสัก7,651.943,155.0058.8 %ผ่าน1,039.45647.8037.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่180,505.58150,381.0916.7 %ไม่ผ่าน17,443.1655,284.50-216.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกระบี่น้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาคราม9,603.622,791.2070.9 %ผ่าน3,431.041,143.2366.7 %ผ่าน
อบต. เขาทองไม่ครบ2,681.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,094.27ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทับปริก26,701.634,707.8182.4 %ผ่าน4,206.38979.8076.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย49,959.236,587.5686.8 %ผ่าน5,925.541,983.4566.5 %ผ่าน
อบต. อ่าวนาง18,183.299,600.0047.2 %ผ่าน3,041.795,585.55-83.6 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองทะเล8,866.465,479.9538.2 %ผ่าน1,942.642,253.32-16.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์4,903.312,836.8042.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้148,699.9216,051.2789.2 %ผ่าน41,694.612,790.4993.3 %ผ่าน
อบต. เขาพนม5,123.404,559.4011.0 %ไม่ผ่าน1,332.21508.4061.8 %ผ่าน
อบต. เขาดิน6,625.294,107.0038.0 %ผ่าน1,187.572,969.73-150.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน5,941.594,145.0030.2 %ผ่าน1,371.18427.9468.8 %ผ่าน
อบต. พรุเตียวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. หน้าเขา4,913.493,784.6023.0 %ผ่าน1,441.31858.7340.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร3,096.591,540.0050.3 %ผ่าน1,238.61605.1451.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่9,148.543,420.0062.6 %ผ่าน4,404.09962.2878.2 %ผ่าน
อบต. เกาะลันตาน้อย13,027.584,727.7063.7 %ผ่าน1,964.40285.0485.5 %ผ่าน
อบต. เกาะกลาง7,137.454,980.0030.2 %ผ่าน4,651.00424.4790.9 %ผ่าน
อบต. คลองยาง7,599.967,283.284.2 %ไม่ผ่าน4,568.69384.6791.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่6,002.303,282.0045.3 %ผ่าน4,393.80527.5588.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศาลาด่านไม่ครบ6,892.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ726.06ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองท่อมใต้8,130.363,423.5257.9 %ผ่าน1,608.391,023.1636.4 %ผ่าน
อบต. คลองท่อมเหนือไม่ครบ6,205.68ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ975.21ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา13,308.199,227.0530.7 %ผ่าน1,915.582,133.38-11.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลทรายขาว4,206.7910.0099.8 %ผ่าน3,868.221,349.0465.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยน้ำขาว10,116.467,662.7524.3 %ผ่าน4,063.69691.9183.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนาไม่ครบ4,968.53ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เพหลา4,057.301,785.0056.0 %ผ่าน1,365.08152.0088.9 %ผ่าน
อบต. อ่าวลึกใต้9,941.032,965.0070.2 %ผ่าน1,251.52801.4736.0 %ผ่าน
อบต. แหลมสักไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเขาพนม7,079.045,211.0026.4 %ผ่าน4,387.391,631.0062.8 %ผ่าน
อบต. นาเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองหิน6,484.794,067.2537.3 %ผ่าน4,002.691,189.7670.3 %ผ่าน
อบต. อ่าวลึกน้อย5,221.553,482.0033.3 %ผ่าน1,428.65897.5137.2 %ผ่าน
อบต. อ่าวลึกเหนือ3,920.023,574.408.8 %ไม่ผ่าน1,274.401,365.05-7.1 %ไม่ผ่าน
อบต. เขาใหญ่2,314.812,155.506.9 %ไม่ผ่าน1,047.7395.0090.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา4,172.462,900.0030.5 %ผ่าน1,150.61363.1968.4 %ผ่าน
อบต. บ้านกลาง6,439.032,850.0055.7 %ผ่าน3,673.48913.5075.1 %ผ่าน
อบต. ปลายพระยา7,242.804,593.0636.6 %ผ่าน2,053.742,350.94-14.5 %ไม่ผ่าน
อบต. เขาเขนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ6,548.603,337.9549.0 %ผ่าน1,384.35687.8350.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คีรีวง2,175.011,830.0015.9 %ไม่ผ่าน1,304.66228.0082.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ11,031.882,437.2977.9 %ผ่าน1,455.47248.7282.9 %ผ่าน
อบต. ดินอุดม14,872.224,192.0071.8 %ผ่าน7,039.7585.5098.8 %ผ่าน
อบต. ทุ่งไทรทองไม่ครบ2,670.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดินแดง3,904.572,111.0045.9 %ผ่าน1,348.38171.1387.3 %ผ่าน
อบต. เหนือคลอง3,638.942,623.0027.9 %ผ่าน3,553.041,529.5057.0 %ผ่าน
อบต. เกาะศรีบอยา2,089.042,030.002.8 %ไม่ผ่าน809.24173.5078.6 %ผ่าน
อบต. คลองขนาน9,734.625,287.0045.7 %ผ่าน1,363.921,551.76-13.8 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองเขม้าไม่ครบ26,120.68ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ756.53ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกยางไม่ครบ3,763.52ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,074.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคลองพน12,262.332,997.7175.6 %ผ่าน1,270.41939.0026.1 %ผ่าน
อบต. ตลิ่งชัน11,427.943,868.0066.2 %ผ่าน4,182.91106.4897.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย11,858.412,881.6675.7 %ผ่าน932.42910.062.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ห้วยยูง5,144.922,040.0060.3 %ผ่าน866.97238.3172.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปลายพระยาไม่ครบ13,050.03ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,349.41ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลำทับ22,742.607,324.7767.8 %ผ่าน4,394.221,292.8570.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเหนือคลองไม่ครบ294.94ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,652.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ