สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองตะกั่วป่า16,965.721,218.0092.8 %ผ่าน1,589.132,255.93-42.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองพังงา30,537.1110,990.9164.0 %ผ่าน1,689.92424.9074.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกระโสมไม่ครบ8,861.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ636.53ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเกาะยาวไม่ครบ933.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ230.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคุระบุรีไม่ครบ1,227.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกกลอย10,843.77ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,054.26ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทับปุด11,056.293,086.0172.1 %ผ่าน640.97117.6081.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่านาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท้ายเหมืองไม่ครบ1,910.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบจ. พังงา25,164.5216,085.6036.1 %ผ่าน4,148.9778,114.78-1,782.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริงไม่ครบ2,622.19ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ972.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางเตยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตากแดด1,732.413,134.97-81.0 %ไม่ผ่าน1,537.12391.0374.6 %ผ่าน
อบต. ทุ่งคาโงก9,283.652,678.9371.1 %ผ่าน787.0895.9587.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่ากอ9,448.893,050.9267.7 %ผ่าน561.2414,987.07-2,570.3 %ไม่ผ่าน
อบต. เกาะยาวน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่1,417.622,731.67-92.7 %ไม่ผ่าน1,907.1745.0597.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพรุใน2,277.132,522.00-10.8 %ไม่ผ่าน1,939.5319.0099.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านา3,696.752,407.0034.9 %ผ่าน1,187.94955.3219.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมาะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เหลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. รมณีย์2,522.221,933.5023.3 %ผ่าน1,413.99622.7256.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ2,897.883,498.00-20.7 %ไม่ผ่าน1,184.56550.6053.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม7,262.632,573.0664.6 %ผ่าน719.01770.73-7.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง8,125.962,949.6063.7 %ผ่าน8,815.971,141.7087.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย5,520.245,283.004.3 %ไม่ผ่าน2,124.312,506.74-18.0 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองเคียน5,107.336,277.20-22.9 %ไม่ผ่าน1,201.28725.9739.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางนายสี25,047.444,625.1981.5 %ผ่าน2,283.652,958.80-29.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง6,317.946,116.003.2 %ไม่ผ่าน1,852.562,392.90-29.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนไม่ครบ1,375.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ974.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคึกคักไม่ครบ8,293.01ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ6,690.88ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เกาะคอเขา2,183.881,850.0015.3 %ไม่ผ่าน1,227.83639.7747.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคุระไม่ครบ16,218.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,964.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางวัน12,168.263,538.0070.9 %ผ่าน2,231.84918.6458.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นางขาว3,875.291,886.0051.3 %ผ่าน1,967.38590.3070.0 %ผ่าน
อบต. ทับปุด2,750.663,457.29-25.7 %ไม่ผ่าน944.05158.7083.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ยไม่ครบ5,173.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสนไม่ครบ2,383.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,007.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. โคกเจริญ5,865.971,622.0072.3 %ผ่าน844.37608.9727.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเหรียง1,949.852,971.00-52.4 %ไม่ผ่าน1,275.05548.2657.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง7,936.035,460.0031.2 %ผ่าน1,121.861,139.32-1.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย16,630.393,770.0077.3 %ผ่าน1,679.201,734.54-3.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางทอง66,213.425,367.6991.9 %ผ่าน1,278.771,387.90-8.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งมะพร้าวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี3,680.414,785.91-30.0 %ไม่ผ่าน1,314.23255.1280.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลลำแก่นไม่ครบ5,228.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,871.18ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ถ้ำน้ำผุด13,106.756,527.5550.2 %ผ่าน817.791,133.90-38.7 %ไม่ผ่าน