สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครภูเก็ต44,318.6439,127.2011.7 %ไม่ผ่าน16,141.2410,893.5432.5 %ผ่าน
เทศบาลเมืองป่าตอง22,743.0217,936.3921.1 %ผ่าน2,520.611,066.0857.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกะรน23,327.4918,146.2122.2 %ผ่าน2,633.642,122.8119.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองกะทู้24,606.728,785.8764.3 %ผ่าน2,860.341,250.2756.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเชิงทะเล10,388.137,778.2425.1 %ผ่าน2,838.86901.7668.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี14,307.1010,070.9729.6 %ผ่าน1,746.14521.7070.1 %ผ่าน
อบจ. ภูเก็ต37,358.4322,498.7139.8 %ผ่าน3,607.331,963.2545.6 %ผ่าน
อบต. เกาะแก้ว18,911.5419,656.00-3.9 %ไม่ผ่าน1,724.711,429.5517.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลรัษฎา25,031.4423,099.337.7 %ไม่ผ่าน1,958.12408.2779.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวิชิต22,448.5119,560.0012.9 %ไม่ผ่าน2,006.66495.4675.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลฉลอง15,360.5022,325.76-45.3 %ไม่ผ่าน2,327.981,629.2530.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลราไวย์10,659.2615,312.24-43.7 %ไม่ผ่าน2,277.043,351.79-47.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา5,193.719,367.29-80.4 %ไม่ผ่าน1,721.164,781.20-177.8 %ไม่ผ่าน
อบต. เทพกระษัตรี6,102.156,879.80-12.7 %ไม่ผ่าน1,948.00719.9663.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีสุนทร10,054.507,009.5430.3 %ผ่าน1,950.41571.1970.7 %ผ่าน
อบต.เชิงทะเล75,891.484,153.0094.5 %ผ่าน2,885.381,160.6459.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลป่าคลอก2,874.2912,020.50-318.2 %ไม่ผ่าน883.19808.908.4 %ไม่ผ่าน
อบต.ไม้ขาว14,062.4410,613.1024.5 %ผ่าน2,851.538,017.26-181.2 %ไม่ผ่าน
อบต.สาคู17,696.8013,402.8124.3 %ผ่าน1,885.772,603.75-38.1 %ไม่ผ่าน