สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี77,712.6943,548.0044.0 %ผ่าน17,765.49489.3097.2 %ผ่าน
เทศบาลเมืองท่าข้าม4,742.9113,433.21-183.2 %ไม่ผ่าน1,969.31548.1072.2 %ผ่าน
เทศบาลเมืองนาสาร11,592.13699.5094.0 %ผ่าน3,767.13536.7285.8 %ผ่าน
เทศบาลนครเกาะสมุยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเวียงสระไม่ครบ6,278.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองดอนสัก11,697.538,163.0630.2 %ผ่าน1,887.013,066.14-62.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลตลาดไชยา3,904.3331.6299.2 %ผ่าน1,471.911,430.342.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าชนะไม่ครบ6,420.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเกาะพะงันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ268.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน9,460.4621,950.00-132.0 %ไม่ผ่าน2,121.451,724.7318.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านตาขุนไม่ครบ6,368.41ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,054.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเคียนซา38,689.594,010.4489.6 %ผ่าน1,129.04665.5041.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าขนอนไม่ครบ5,919.89ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าฉาง9,483.404,006.0557.8 %ผ่าน1,712.70148.4491.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าทองใหม่6,607.717,876.74-19.2 %ไม่ผ่าน696.712,299.70-230.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบางสวรรค์3,734.984,407.21-18.0 %ไม่ผ่าน2,304.591,261.5045.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพนม5,954.124,803.7019.3 %ไม่ผ่าน1,596.252,285.60-43.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพุมเรียง3,650.946,217.92-70.3 %ไม่ผ่าน1,804.39225.2387.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลย่านดินแดง3,067.108,423.16-174.6 %ไม่ผ่าน1,129.64965.0214.6 %ไม่ผ่าน
อบจ.สุราษฏร์ธานี70,783.9917,694.0075.0 %ผ่าน7,680.20685.1591.1 %ผ่าน
อบต. มะขามเตี้ย3,350.441,631.0051.3 %ผ่าน429.8820.9095.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวัดประดู่65,643.2129,732.0554.7 %ผ่าน6,675.398,380.60-25.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลขุนทะเล16,484.618,345.2349.4 %ผ่าน3,272.30591.4581.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้3,974.532,383.0040.0 %ผ่าน346.205.4098.4 %ผ่าน
อบต. บางชนะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองน้อย (อ.ชัยบุรี)1,888.162,532.00-34.1 %ไม่ผ่าน1,738.77266.2584.7 %ผ่าน
อบต. บางไทร2,190.342,329.00-6.3 %ไม่ผ่าน378.18ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางโพธิ์2,844.701,277.0055.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
อบต. คลองฉนากไม่ครบ1,800.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าทองใหม่583.382,845.80-387.8 %ไม่ผ่าน572.761,036.00-80.9 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าทอง24,563.728,857.0063.9 %ผ่าน835.66112.5786.5 %ผ่าน
อบต. ทุ่งกงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกรูดไม่ครบ4,743.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,105.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลช้างซ้าย6,308.836,243.931.0 %ไม่ผ่าน1,150.98921.0020.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาสไม่ครบ3,255.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ266.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่าร่อนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตะเคียนทอง3,820.003,540.007.3 %ไม่ผ่าน700.33706.60-0.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลช้างขวา5,070.224,363.0013.9 %ไม่ผ่าน1,000.72657.5034.3 %ผ่าน
อบต. ท่าอุแท5,539.574,930.5711.0 %ไม่ผ่าน1,137.611,786.09-57.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งรังไม่ครบ2,402.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ205.53ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คลองสระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ259.73ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ดอนสัก2,519.142,966.00-17.7 %ไม่ผ่าน1,375.19618.6055.0 %ผ่าน
อบต. ชลคราม5,470.293,022.0044.8 %ผ่าน1,072.76147.3786.3 %ผ่าน
อบต. ไชยคราม1,950.162,562.58-31.4 %ไม่ผ่าน1,559.48226.4385.5 %ผ่าน
อบต. ปากแพรก2,857.463,001.62-5.0 %ไม่ผ่าน2,030.721,584.7722.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเพชรพะงันไม่ครบ5,999.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ719.79ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ้านใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเกาะเต่า2,411.995,015.00-107.9 %ไม่ผ่าน1,331.20204.7684.6 %ผ่าน
อบต. เลม็ด3,940.332,250.0042.9 %ผ่าน1,331.15228.0082.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเวียง3,112.262,939.645.5 %ไม่ผ่าน2,216.33421.4381.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไม่ครบ3,870.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ105.23ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ป่าเวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตะกรบ3,310.152,655.0019.8 %ไม่ผ่าน1,305.45245.1081.2 %ผ่าน
อบต. โมถ่ายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปากหมากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าชนะไม่ครบ2,074.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ190.21ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง2,735.902,591.105.3 %ไม่ผ่าน1,555.83563.0163.8 %ผ่าน
อบต. ประสงค์7,400.654,161.6043.8 %ผ่าน1,985.74506.8874.5 %ผ่าน
อบต. คันธุลี3,500.104,590.00-31.1 %ไม่ผ่าน1,689.501,448.2214.3 %ไม่ผ่าน
อบต. วัง2,743.933,587.00-30.7 %ไม่ผ่าน1,153.16208.9381.9 %ผ่าน
อบต. คลองพา2,952.772,442.3017.3 %ไม่ผ่าน1,653.11633.9261.7 %ผ่าน
อบต. ท่าขนอนไม่ครบ2,571.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ329.16ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านยาง4,727.912,442.0048.3 %ผ่าน1,127.54244.3578.3 %ผ่าน
อบต. น้ำหัก3,511.912,280.0035.1 %ผ่าน1,096.23500.3754.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา4,688.722,240.5652.2 %ผ่าน1,261.13117.7590.7 %ผ่าน
อบต. ท่ากระดาน2,493.442,104.2015.6 %ไม่ผ่าน1,062.85328.5269.1 %ผ่าน
อบต. ย่านยาว11,118.844,335.1561.0 %ผ่าน1,232.271,343.30-9.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ถ้ำสิงขร3,917.792,561.0034.6 %ผ่าน1,196.81329.3772.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบไม่ครบ5,654.58ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,177.59ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พะแสงไม่ครบ2,751.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พรุไทยไม่ครบ12,345.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ23.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พนม2,495.733,006.00-20.4 %ไม่ผ่าน1,860.97559.1970.0 %ผ่าน
อบต. ต้นยวน4,549.115,654.88-24.3 %ไม่ผ่าน1,408.123,743.95-165.9 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองศกไม่ครบ50,149.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,700.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พลูเถื่อนไม่ครบ1,980.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ353.32ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น12,240.285,107.8658.3 %ผ่าน1,969.654,718.26-139.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าฉาง18,768.111,584.0091.6 %ผ่าน4,917.54118.4597.6 %ผ่าน
อบต. ท่าเคย803.004,706.00-486.1 %ไม่ผ่าน1,323.50164.1087.6 %ผ่าน
อบต. คลองไทร2,215.214,395.00-98.4 %ไม่ผ่าน1,055.85325.7269.2 %ผ่าน
อบต. เขาถ่าน1,692.781,351.0020.2 %ผ่าน1,042.9080.3192.3 %ผ่าน
อบต. เสวียด2,184.802,270.21-3.9 %ไม่ผ่าน1,109.62841.5024.2 %ผ่าน
อบต. ปากฉลุยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพรุพี2,247.558,428.77-275.0 %ไม่ผ่าน1,426.601,048.1326.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา3,577.382,489.3830.4 %ผ่าน1,004.77574.8642.8 %ผ่าน
อบต. ลำพูนไม่ครบ2,856.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ792.28ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่าชี5,557.533,767.2532.2 %ผ่าน1,140.86698.8538.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลควนศรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ570.24ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ควนสุบรรณ2,817.024,442.00-57.7 %ไม่ผ่าน2,021.96881.6156.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองปราบ15,200.317,495.0050.7 %ผ่าน1,106.28677.2338.8 %ผ่าน
อบต. น้ำพุ1,399.164,838.65-245.8 %ไม่ผ่าน1,019.40317.3168.9 %ผ่าน
อบต. ทุ่งเตาใหม่2,395.311,370.0042.8 %ผ่าน1,466.100.000.0 %รายงานไม่ครบ
อบต. เพิ่มพูนทรัพย์ไม่ครบ2,085.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ363.78ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าเรือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาใต้ไม่ครบ3,849.43ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เคียนซา5,081.892,934.0042.3 %ผ่าน1,384.29583.2557.9 %ผ่าน
อบต. พ่วงพรมคร7,881.184,289.3045.6 %ผ่าน1,582.92844.5546.6 %ผ่าน
อบต. เขาตอก1,583.517,951.74-402.2 %ไม่ผ่าน1,080.66535.1150.5 %ผ่าน
อบต. อรัญคามวารี2,263.873,126.00-38.1 %ไม่ผ่าน1,292.59591.5854.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ8,418.077,749.437.9 %ไม่ผ่าน1,998.761,489.6025.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองเวียง4,055.704,224.00-4.1 %ไม่ผ่าน1,763.661,576.3110.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านส้อง17,356.7910,751.3138.1 %ผ่าน1,836.613,891.00-111.9 %ไม่ผ่าน
อบต. คลองฉนวนไม่ครบ3,116.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ630.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง4,202.195,703.58-35.7 %ไม่ผ่าน2,018.97741.0063.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ไม่ครบ10,393.21ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,042.83ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. อิปันไม่ครบ2,722.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ727.19ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สินปุน8,815.674,645.4047.3 %ผ่าน1,555.75293.1181.2 %ผ่าน
อบต. บางสวรรค์ไม่ครบ4,720.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ806.76ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไทรขึง5,655.285,421.864.1 %ไม่ผ่าน1,517.44710.6053.2 %ผ่าน
อบต. สินเจริญไม่ครบ3,210.87ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,091.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ไทรโสภาไม่ครบ2,667.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ357.81ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สาคู2,954.282,752.006.8 %ไม่ผ่าน1,251.09227.5081.8 %ผ่าน
อบต. ท่าข้าม3,374.712,450.7527.4 %ผ่าน716.501,786.01-149.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าสะท้อนไม่ครบ2,047.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,195.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ดไม่ครบ1,889.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ47.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางมะเดื่อไม่ครบ1,695.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ57.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บางเดือน2,824.963,915.80-38.6 %ไม่ผ่าน603.522,850.95-372.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าโรงช้างไม่ครบ2,643.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,216.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. กรูดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. พุนพิน3,281.191,789.0045.5 %ผ่าน666.37141.8578.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน5,748.453,574.0037.8 %ผ่าน1,992.82ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย1,615.791,810.00-12.0 %ไม่ผ่าน1,129.412.8599.7 %ผ่าน
อบต. น้ำรอบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. มะลวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย9,574.463,803.3660.3 %ผ่าน626.69831.50-32.7 %ไม่ผ่าน
อบต. หนองไทร2,798.793,530.00-26.1 %ไม่ผ่าน660.90377.1542.9 %ผ่าน
อบต. เขาหัวควาย2,927.632,225.2224.0 %ผ่าน809.93ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ตะปานไม่ครบ1,730.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ222.72ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สองแพรก3,223.282,631.0018.4 %ไม่ผ่าน1,740.261,001.9542.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี3,078.492,050.0033.4 %ผ่าน1,791.63826.5053.9 %ผ่าน
อบต.คลองน้อย1,869.153,545.00-89.7 %ไม่ผ่าน529.79192.9063.6 %ผ่าน
อบต. ไทรทองไม่ครบ2,298.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,364.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ตะกุกใต้ไม่ครบ2,229.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ63.76ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ตะกุกเหนือไม่ครบ2,351.63ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ96.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ