สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองระนอง27,480.63125,834.57-357.9 %ไม่ผ่าน2,314.558,667.66-274.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำจืด4,296.814,063.005.4 %ไม่ผ่าน2,256.57982.8056.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำ8,204.983,140.0061.7 %ผ่าน442.46846.89-91.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลละอุ่น5,689.764,228.0025.7 %ผ่าน1,380.26727.9547.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหงาว4,886.803,125.0036.1 %ผ่าน564.772,175.50-285.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง102,191.85190,024.14-85.9 %ไม่ผ่าน5,102.788,247.40-61.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลราชกรูด7,073.515,244.8425.9 %ผ่าน1,250.262,374.65-89.9 %ไม่ผ่าน
อบต. หงาว5,464.572,402.7856.0 %ผ่าน874.09882.74-1.0 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบางริ้น7,828.8411,473.77-46.6 %ไม่ผ่าน1,784.44629.7464.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบางนอน4,584.314,842.96-5.6 %ไม่ผ่าน1,690.41594.3064.8 %ผ่าน
อบต. หาดส้มแป้น9,699.682,223.5077.1 %ผ่าน1,448.89836.7542.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง1,880.893,754.00-99.6 %ไม่ผ่าน615.61815.93-32.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ6,415.471,385.0078.4 %ผ่าน1,174.27540.5054.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วไม่ครบ3,016.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ527.36ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ม่วงกลวง6,602.192,757.0058.2 %ผ่าน1,073.97353.4667.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์6,931.904,680.0032.5 %ผ่าน1,558.021,048.7532.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา4,605.671,366.0070.3 %ผ่าน1,577.3377.9095.1 %ผ่าน
อบต. บางหิน14,166.691,740.0087.7 %ผ่าน1,318.26226.9882.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด5,005.302,061.0058.8 %ผ่าน40,292.49870.0397.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย10,389.694,773.0054.1 %ผ่าน1,781.69314.6582.3 %ผ่าน
อบต. มะมุไม่ครบ1,555.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ40.19ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปากจั่น4,122.79ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,463.012,010.35-37.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ลำเลียง2,011.503,004.00-49.3 %ไม่ผ่าน1,462.081,235.0015.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบล จ.ป.ร.8,545.655,289.5538.1 %ผ่าน1,790.56966.7846.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ไม่ครบ6,536.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,033.19ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา3,286.266,900.00-110.0 %ไม่ผ่าน2,035.39380.0081.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกำพวน5,207.082,878.0044.7 %ผ่าน1,895.451,348.5028.9 %ผ่าน
อบต.ละอุ่นเหนือ2,143.39800.0062.7 %ผ่าน1,342.33124.0790.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกะเปอร์10,820.325,435.2449.8 %ผ่าน903.52815.909.7 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยามไม่ครบ933.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ