สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครสงขลา13,440.777,673.0042.9 %ผ่าน7,281.042,344.3467.8 %ผ่าน
เทศบาลนครหาดใหญ่87,057.4077,046.0011.5 %ไม่ผ่าน21,870.2049,981.40-128.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองบ้านพรุ6,002.1814,688.00-144.7 %ไม่ผ่าน1,495.361,544.85-3.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองสะเดาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาทวี290,109.8121,379.1792.6 %ผ่าน8,298.1588.3598.9 %ผ่าน
เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์15,470.508,915.6242.4 %ผ่าน1,673.645,838.42-248.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพะตง9,366.8212,114.00-29.3 %ไม่ผ่าน1,515.69312.5579.4 %ผ่าน
เทศบาลเมืองสิงหนคร6,708.8832,693.40-387.3 %ไม่ผ่าน2,337.571,913.5018.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกำแพงเพชร5,423.225,123.465.5 %ไม่ผ่าน1,617.311,122.9030.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลควนเนียง4,024.824,694.55-16.6 %ไม่ผ่าน1,223.57461.7062.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลจะนะ10,579.8115,652.12-47.9 %ไม่ผ่าน1,199.35135.0388.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเทพาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลบ่อตรุ15,230.1811,427.9125.0 %ผ่าน1,936.663,144.31-62.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปริกไม่ครบ12,607.56ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,140.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลระโนด7,200.776,293.0012.6 %ไม่ผ่าน1,415.84119.9091.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย9,094.051,970.0078.3 %ผ่าน1,400.85109.2592.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาสีทอง2,387.745,933.95-148.5 %ไม่ผ่าน934.61396.9057.5 %ผ่าน
อบจ. สงขลา86,360.6163,036.0027.0 %ผ่าน11,773.045,683.7451.7 %ผ่าน
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง35,853.6625,032.0030.2 %ผ่าน2,687.751,576.1541.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเกาะแต้ว9,014.496,748.8325.1 %ผ่าน1,436.521,845.94-28.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพะวง112,489.5719,074.4683.0 %ผ่าน3,601.80617.8382.8 %ผ่าน
อบต. ทุ่งหวัง3,748.975,590.41-49.1 %ไม่ผ่าน1,204.011,643.52-36.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ3,944.572,503.4036.5 %ผ่าน661.791,311.11-98.1 %ไม่ผ่าน
อบต. จะทิ้งพระ2,896.552,426.0016.2 %ไม่ผ่าน714.30249.1765.1 %ผ่าน
อบต. กระดังงาไม่ครบ3,956.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ269.23ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย2,523.523,360.00-33.1 %ไม่ผ่าน1,482.90126.4591.5 %ผ่าน
อบต. ดีหลวง5,010.442,688.0046.4 %ผ่าน875.15130.8685.0 %ผ่าน
อบต. ชุมพล8,391.663,264.0061.1 %ผ่าน1,141.14595.5447.8 %ผ่าน
อบต. คลองรี8,539.504,963.0041.9 %ผ่าน1,280.55553.8056.8 %ผ่าน
อบต. คูขุดไม่ครบ2,330.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ190.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าหิน2,526.751,700.0032.7 %ผ่าน893.13474.7846.8 %ผ่าน
อบต. วัดจันทร์ไม่ครบ2,657.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ794.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ่อแดงไม่ครบ2,446.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ่อดาน2,349.472,860.00-21.7 %ไม่ผ่าน753.96475.2937.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านนา7,785.007,979.87-2.5 %ไม่ผ่าน1,174.57515.5056.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง5,912.523,325.1243.8 %ผ่าน1,553.64452.6770.9 %ผ่าน
อบต. สะพานไม้แก่น3,958.393,195.6019.3 %ไม่ผ่าน1,206.42139.6288.4 %ผ่าน
อบต.สะกอม8,889.801,761.0380.2 %ผ่าน1,222.06156.0487.2 %ผ่าน
อบต. นาหว้า4,594.712,402.0047.7 %ผ่าน1,087.79684.0037.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาทับ9,438.337,425.9221.3 %ผ่าน1,672.122,072.88-24.0 %ไม่ผ่าน
อบต. น้ำขาว3,136.562,118.0032.5 %ผ่าน2,835.73431.3984.8 %ผ่าน
อบต. ขุนตัดหวาย4,616.497,504.51-62.6 %ไม่ผ่าน768.49245.8968.0 %ผ่าน
อบต. ท่าหมอไทร2,162.033,081.00-42.5 %ไม่ผ่าน1,055.17176.9983.2 %ผ่าน
อบต. จะโหนง2,595.27273.0089.5 %ผ่าน1,166.65505.4156.7 %ผ่าน
อบต. คู8,171.702,587.2068.3 %ผ่าน876.37214.7075.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลแค2,952.382,160.0026.8 %ผ่าน939.99370.5060.6 %ผ่าน
อบต. คลองเปียะ2,178.722,510.67-15.2 %ไม่ผ่าน918.03166.8181.8 %ผ่าน
อบต. ตลิ่งชัน6,777.019,829.61-45.0 %ไม่ผ่าน2,507.182,167.3013.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาทวีนอก39,273.176,799.0282.7 %ผ่าน1,648.52520.4568.4 %ผ่าน
อบต. ฉาง1,850.913,210.00-73.4 %ไม่ผ่าน948.02190.0080.0 %ผ่าน
อบต. นาหมอศรี1,611.101,560.003.2 %ไม่ผ่าน1,045.30762.4627.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย5,472.485,430.000.8 %ไม่ผ่าน1,359.77627.0053.9 %ผ่าน
อบต. ปลักหนูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. สะท้อน14,722.438,292.2943.7 %ผ่าน1,532.50ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทับช้าง6,260.684,148.0033.7 %ผ่าน1,258.86340.3473.0 %ผ่าน
อบต. ประกอบ3,413.534,445.10-30.2 %ไม่ผ่าน2,001.991,355.2932.3 %ผ่าน
อบต. คลองกวาง3,235.202,562.0020.8 %ผ่าน1,250.19227.0581.8 %ผ่าน
อบต. เทพาไม่ครบ3,343.36ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,110.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปากบาง5,984.795,252.5012.2 %ไม่ผ่าน1,293.69780.5039.7 %ผ่าน
อบต. เกาะสะบ้า4,525.554,061.1310.3 %ไม่ผ่าน1,575.19ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลลำไพล6,124.864,031.2534.2 %ผ่าน2,019.341,757.5013.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าม่วงไม่ครบ3,400.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ564.98ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม2,980.963,352.23-12.5 %ไม่ผ่าน1,734.3786.9095.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าพระยา5,039.636,641.43-31.8 %ไม่ผ่าน3,222.59625.8680.6 %ผ่าน
อบต. ทุ่งพอ3,595.837,593.00-111.2 %ไม่ผ่าน1,866.38228.0587.8 %ผ่าน
อบต. เปียนไม่ครบ3,000.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ285.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บ้านโหนด2,828.634,080.00-44.2 %ไม่ผ่าน1,671.87484.7871.0 %ผ่าน
อบต. จะแหนไม่ครบ8,348.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ617.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. คูหา4,775.894,105.6114.0 %ไม่ผ่าน1,773.98339.1180.9 %ผ่าน
อบต. เขาแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. บาโหย12,272.573,333.3072.8 %ผ่าน1,979.96798.0059.7 %ผ่าน
อบต. ธารคีรี3,652.392,364.6035.3 %ผ่าน1,570.31348.7677.8 %ผ่าน
อบต. ระโนด2,795.112,507.0010.3 %ไม่ผ่าน1,277.96821.1635.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน4,284.532,049.0052.2 %ผ่าน2,356.12238.8089.9 %ผ่าน
อบต. ตะเครียะ2,673.802,923.00-9.3 %ไม่ผ่าน1,222.5557.0095.3 %ผ่าน
อบต. ท่าบอน7,389.773,768.2849.0 %ผ่าน1,751.12258.2985.3 %ผ่าน
อบต. บ้านใหม่4,463.142,406.0046.1 %ผ่าน1,345.0343.3096.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปากแตระ2,805.822,403.0014.4 %ไม่ผ่าน1,354.431,028.9324.0 %ผ่าน
อบต. พังยาง2,429.013,881.00-59.8 %ไม่ผ่าน1,207.20208.5082.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลระวะ3,567.683,258.298.7 %ไม่ผ่าน1,411.78347.6675.4 %ผ่าน
อบต. วัดสน2,607.561,974.0024.3 %ผ่าน1,056.64117.9788.8 %ผ่าน
อบต. บ้านขาว2,422.971,976.0018.4 %ไม่ผ่าน1,545.63502.3567.5 %ผ่าน
อบต. แดนสงวน3,671.921,926.0047.5 %ผ่าน2,078.35399.9580.8 %ผ่าน
อบต. เกาะใหญ่2,483.421,735.0030.1 %ผ่าน1,327.88190.6785.6 %ผ่าน
อบต. โรงไม่ครบ3,027.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเชิงแส2,817.282,015.0028.5 %ผ่าน1,280.6561.7595.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์2,504.592,050.0018.2 %ไม่ผ่าน1,247.07385.6769.1 %ผ่าน
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร11,200.056,853.5338.8 %ผ่าน2,307.46603.2273.9 %ผ่าน
อบต. ท่าชะมวง6,145.347,253.73-18.0 %ไม่ผ่าน1,576.49750.1052.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคูหาใต้3,138.783,852.00-22.7 %ไม่ผ่าน1,667.72755.5554.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู3,960.992,653.0033.0 %ผ่าน1,273.09832.2534.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ3,200.542,655.7717.0 %ไม่ผ่าน1,524.601,602.65-5.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปริก5,166.453,988.0922.8 %ผ่าน1,992.871,610.3819.2 %ไม่ผ่าน
อบต. พังลา3,481.621,803.0048.2 %ผ่าน1,212.12612.9549.4 %ผ่าน
อบต. สำนักแต้ว2,537.782,743.00-8.1 %ไม่ผ่าน1,957.02332.5083.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ4,970.393,030.0039.0 %ผ่าน1,506.99642.3157.4 %ผ่าน
อบต. ท่าโพธิ์5,219.602,673.0048.8 %ผ่าน1,571.59934.3140.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปาดัง5,669.335,942.31-4.8 %ไม่ผ่าน1,726.621,538.4510.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลสำนักขามไม่ครบ8,871.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ6,532.37ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขามีเกียรติ4,836.283,652.0024.5 %ผ่าน1,494.961,103.9026.2 %ผ่าน
เทศบาลเมืองควนลังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคูเต่า3,247.436,305.00-94.2 %ไม่ผ่าน1,256.71545.9356.6 %ผ่าน
เทศบาลเมืองคอหงส์19,840.4920,040.00-1.0 %ไม่ผ่าน2,628.181,247.9352.5 %ผ่าน
เทศบาลเมืองคลองแห27,967.7017,991.6035.7 %ผ่าน3,893.252,510.0035.5 %ผ่าน
อบต. คลองอู่ตะเภาไม่ครบ2,237.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ355.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ฉลุง33,976.824,265.6187.4 %ผ่าน5,368.18559.5589.6 %ผ่าน
อบต. ทุ่งใหญ่3,650.262,056.0043.7 %ผ่าน1,059.13175.7583.4 %ผ่าน
เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา11,580.927,641.0034.0 %ผ่าน3,430.483,826.70-11.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ท่าข้าม60,215.635,916.1190.2 %ผ่าน1,411.752,029.41-43.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลน้ำน้อย10,309.289,234.0010.4 %ไม่ผ่าน1,581.87660.0958.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านไร่10,147.556,395.9137.0 %ผ่าน1,182.38548.5053.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง3,190.472,190.0031.4 %ผ่าน1,087.231,215.80-11.8 %ไม่ผ่าน
อบต. นาหม่อม7,730.096,745.7712.7 %ไม่ผ่าน1,076.39329.6569.4 %ผ่าน
อบต. พิจิตร2,505.031,800.0028.1 %ผ่าน836.68114.0086.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น4,227.653,214.0024.0 %ผ่าน1,564.47266.0083.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรังไม่ครบ4,939.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ218.82ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. รัตภูมิ2,842.033,431.48-20.7 %ไม่ผ่าน1,534.17371.9075.8 %ผ่าน
อบต. ควนโส3,285.131,875.0042.9 %ผ่าน1,254.78230.8581.6 %ผ่าน
อบต. ห้วยลึก2,327.312,000.4014.0 %ไม่ผ่าน1,292.31103.2892.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางเหรียง3,766.852,865.0023.9 %ผ่าน1,626.681,420.6112.7 %ไม่ผ่าน
อบต. บางกล่ำ77,432.483,367.0095.7 %ผ่าน939.66235.7974.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าช้าง41,000.687,016.5882.9 %ผ่าน2,815.42737.4073.8 %ผ่าน
อบต. แม่ทอม3,602.312,517.3030.1 %ผ่าน976.08199.2379.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านหารไม่ครบ2,841.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ775.16ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค7,791.4715,252.00-95.8 %ไม่ผ่าน2,063.47451.1178.1 %ผ่าน
อบต. ทำนบ4,583.272,433.0046.9 %ผ่าน671.24235.3664.9 %ผ่าน
อบต. รำแดง4,705.312,428.6048.4 %ผ่าน692.40637.158.0 %ไม่ผ่าน
อบต. วัดขนุนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลชะแล้ไม่ครบ3,315.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ586.21ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ปากรอ1,870.892,391.39-27.8 %ไม่ผ่าน622.212.8599.5 %ผ่าน
อบต. ป่าขาด843.151,592.00-88.8 %ไม่ผ่าน623.84172.5072.3 %ผ่าน
อบต. บางเขียด5,586.3118,335.00-228.2 %ไม่ผ่าน844.66456.0046.0 %ผ่าน
เทศบาลเมืองม่วงงาม6,399.882,019.0068.5 %ผ่าน3,080.39623.2079.8 %ผ่าน
อบต. คลองหอยโข่ง3,862.534,769.50-23.5 %ไม่ผ่าน1,268.28471.9062.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งลาน9,082.502,716.0070.1 %ผ่าน1,359.781,614.36-18.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกม่วง7,754.007,757.61-0.0 %ไม่ผ่าน1,636.46408.3175.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา5,100.242,753.0046.0 %ผ่าน1,385.07265.7880.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสทิงพระ3,326.194,159.00-25.0 %ไม่ผ่าน1,195.87269.2377.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองแงะไม่ครบ10,510.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ