สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลกำแพง31,296.3724,225.3522.6 %ผ่าน1,897.274,298.80-126.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลฉลุง4,878.033,516.7027.9 %ผ่าน2,022.711,282.8036.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลควนโดน6,917.826,152.0011.1 %ไม่ผ่าน1,168.111,223.95-4.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง2,039.673,337.00-63.6 %ไม่ผ่าน1,247.35641.2548.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า28,926.723,315.5188.5 %ผ่าน1,422.071,039.8026.9 %ผ่าน
อบจ. สตูล339,035.8121,840.0093.6 %ผ่าน1,954.68ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคลองขุด13,262.455,513.5158.4 %ผ่าน1,973.501,112.0043.7 %ผ่าน
อบต. ควนขัน2,662.531,950.0026.8 %ผ่าน1,110.20556.3549.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน9,756.585,353.9845.1 %ผ่าน915.601,057.00-15.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ฉลุง6,085.013,807.6637.4 %ผ่าน854.641,411.99-65.2 %ไม่ผ่าน
อบต. เกาะสาหร่าย2,639.453,707.00-40.4 %ไม่ผ่าน885.06277.5068.6 %ผ่าน
อบต. ตันหยงโปไม่ครบ2,402.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ625.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เจ๊ะบิลัง5,637.211,998.0064.6 %ผ่าน1,346.021,141.4515.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ตำมะลัง2,838.492,774.002.3 %ไม่ผ่าน887.33450.7549.2 %ผ่าน
อบต. ปูยู2,613.682,285.0012.6 %ไม่ผ่าน765.9045.9094.0 %ผ่าน
อบต. ควนโพธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.วังประจัน6,746.582,562.4462.0 %ผ่าน1,257.32611.0351.4 %ผ่าน
อบต. ควนโดน4,548.473,620.8020.4 %ผ่าน1,050.25759.0527.7 %ผ่าน
อบต. ควนสตอ4,767.793,576.0025.0 %ผ่าน1,098.35694.8036.7 %ผ่าน
อบต. ย่านซื่อ4,791.941,476.3069.2 %ผ่าน810.70500.4038.3 %ผ่าน
อบต. ทุ่งนุ้ย7,091.635,499.1222.5 %ผ่าน1,761.393,138.75-78.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ควนกาหลง7,288.066,799.006.7 %ไม่ผ่าน1,718.532,973.00-73.0 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ3,162.382,657.0016.0 %ไม่ผ่าน1,273.411,168.758.2 %ไม่ผ่าน
อบต.แป - ระ3,682.003,909.15-6.2 %ไม่ผ่าน1,038.86285.0072.6 %ผ่าน
อบต. สาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าเรือ6,985.272,207.7068.4 %ผ่าน1,108.03390.8064.7 %ผ่าน
อบต. กำแพง9,744.995,747.0041.0 %ผ่าน2,330.92776.1566.7 %ผ่าน
อบต. ละงูไม่ครบ8,916.78ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,618.15ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาขาว8,588.004,197.0051.1 %ผ่าน1,227.68867.5029.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ15,058.226,336.7557.9 %ผ่าน3,804.932,266.3540.4 %ผ่าน
อบต. น้ำผุด24,377.293,111.1087.2 %ผ่าน2,091.741,278.7538.9 %ผ่าน
อบต. แหลมสนไม่ครบ2,217.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ605.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า3,994.972,619.0034.4 %ผ่าน1,909.371,043.5045.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน6,555.8516,330.20-149.1 %ไม่ผ่าน1,901.421,067.4543.9 %ผ่าน
อบต. ขอนคลาน24,291.2810,743.5055.8 %ผ่าน1,394.101,428.60-2.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ทุ่งบุหลัง4,263.032,362.0044.6 %ผ่าน1,377.31831.9039.6 %ผ่าน
อบต. ป่าแก่บ่อหินไม่ครบ3,573.78ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ792.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.ปาล์มพัฒนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.นิคมพัฒนา6,097.042,837.0053.5 %ผ่าน1,662.881,109.9333.3 %ผ่าน
อบต.เกตรี2,460.46ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ816.71ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ