สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครตรัง42,885.9637,500.0012.6 %ไม่ผ่าน6,380.312,331.3063.5 %ผ่าน
เทศบาลเมืองกันตัง10,526.581,989.0081.1 %ผ่าน1,407.81151.0589.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลย่านตาขาว12,459.697,180.8042.4 %ผ่าน1,457.9480.4694.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยยอด67,797.4811,654.0082.8 %ผ่าน1,896.87742.9060.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองเต็ง4,754.504,543.004.4 %ไม่ผ่าน1,457.841,149.0721.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลคลองปาง2,041.927,656.12-274.9 %ไม่ผ่าน1,012.33696.0531.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลควนกุน5,066.023,067.0039.5 %ผ่าน1,945.83414.1678.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าข้าม3,530.242,235.9036.7 %ผ่าน1,969.53495.5074.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งยาวไม่ครบ5,421.41ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ847.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ3,319.416,724.85-102.6 %ไม่ผ่าน979.5240.7195.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาวง19,221.898,157.4557.6 %ผ่าน2,090.381,269.5839.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลลำภูรา3,422.693,016.0811.9 %ไม่ผ่าน1,095.91342.0068.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสิเกาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง14,026.9740,037.86-185.4 %ไม่ผ่าน6,723.191,485.9077.9 %ผ่าน
อบต. นาพละ3,261.071,828.0043.9 %ผ่าน507.64263.6048.1 %ผ่าน
อบต. บ้านควน4,963.202,681.0046.0 %ผ่าน1,959.581,014.0048.3 %ผ่าน
อบต. นาบินหลา9,331.663,665.0060.7 %ผ่าน604.85171.0071.7 %ผ่าน
อบต. ควนปริง5,555.312,977.3846.4 %ผ่าน1,812.541,645.709.2 %ไม่ผ่าน
อบต. นาโยงใต้5,352.743,850.0028.1 %ผ่าน459.98252.6545.1 %ผ่าน
อบต. บางรักไม่ครบ1,698.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ823.70ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกหล่อ22,258.466,672.0070.0 %ผ่าน1,588.342,750.00-73.1 %ไม่ผ่าน
อบต.นาโต๊ะหมิง3,642.341,953.0046.4 %ผ่าน810.30142.5082.4 %ผ่าน
อบต. หนองตรุด3,525.472,462.0030.2 %ผ่าน2,025.95209.0089.7 %ผ่าน
อบต. น้ำผุด4,741.742,313.4651.2 %ผ่าน1,069.41534.5050.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาตาล่วง6,230.922,465.0060.4 %ผ่าน1,488.44559.1062.4 %ผ่าน
อบต. บ้านโพธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. นาท่ามเหนือ6,727.782,058.4169.4 %ผ่าน926.37686.1525.9 %ผ่าน
อบต. นาท่ามใต้3,581.314,450.00-24.3 %ไม่ผ่าน765.57114.0085.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลควนธานี8,816.442,144.0075.7 %ผ่าน3,727.48274.3092.6 %ผ่าน
อบต. บางหมาก6,070.782,668.2056.0 %ผ่าน3,665.75326.2891.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางเป้า12,936.973,949.4469.5 %ผ่าน4,118.581,291.8068.6 %ผ่าน
อบต. วังวน3,139.912,874.878.4 %ไม่ผ่าน828.12457.2044.8 %ผ่าน
อบต. กันตังใต้3,351.252,711.0019.1 %ไม่ผ่าน1,048.97171.0083.7 %ผ่าน
อบต. โคกยาง35,511.704,384.9887.7 %ผ่าน36,045.48360.0099.0 %ผ่าน
อบต. คลองลุ2,929.691,974.0032.6 %ผ่าน910.65220.7075.8 %ผ่าน
อบต. ย่านซื่อ3,969.761,710.0056.9 %ผ่าน727.64160.7577.9 %ผ่าน
อบต. บ่อน้ำร้อน7,969.943,765.0252.8 %ผ่าน3,861.541,586.8358.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก8,454.643,479.2358.8 %ผ่าน1,178.54555.9052.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ1,816.522,516.10-38.5 %ไม่ผ่าน716.01399.0044.3 %ผ่าน
อบต. เกาะลิบง2,387.322,139.0010.4 %ไม่ผ่าน3,758.50199.5094.7 %ผ่าน
อบต. คลองชีล้อม2,501.201,762.0029.6 %ผ่าน848.41394.5053.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลควนโพธิ์10,056.073,990.0060.3 %ผ่าน1,621.44546.3866.3 %ผ่าน
อบต. หนองบ่อ3,288.801,794.6045.4 %ผ่าน1,384.88547.0460.5 %ผ่าน
อบต. นาชุมเห็ด6,450.373,613.5544.0 %ผ่าน3,710.25375.2089.9 %ผ่าน
อบต. ในควน5,987.614,500.0024.8 %ผ่าน1,174.64190.0083.8 %ผ่าน
อบต. โพรงจระเข้2,955.021,301.0056.0 %ผ่าน1,136.74494.0056.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทุ่งกระบือ15,290.5411,419.5025.3 %ผ่าน2,598.781,646.7836.6 %ผ่าน
อบต. ทุ่งค่าย15,886.994,761.3670.0 %ผ่าน4,188.57826.5080.3 %ผ่าน
อบต. เกาะเปียะ9,557.961,710.0082.1 %ผ่าน1,297.64245.7581.1 %ผ่าน
อบต. ท่าข้าม2,176.983,293.00-51.3 %ไม่ผ่าน1,144.09275.5075.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว4,985.992,898.4041.9 %ผ่าน4,127.701,029.2775.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน4,284.446,786.57-58.4 %ไม่ผ่าน1,788.28380.0078.8 %ผ่าน
อบต. บางด้วน2,454.061,987.5019.0 %ไม่ผ่าน902.401,124.01-24.6 %ไม่ผ่าน
อบต. บ้านนา3,905.722,991.1623.4 %ผ่าน1,554.331,485.254.4 %ไม่ผ่าน
อบต. สุโสะ3,548.222,670.0024.8 %ผ่าน2,206.15482.3678.1 %ผ่าน
อบต. ลิพัง2,126.841,800.0015.4 %ไม่ผ่าน1,214.461,007.0017.1 %ไม่ผ่าน
อบต. เกาะสุกร2,539.37796.0068.7 %ผ่าน806.65194.5175.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าพญา1,993.831,741.0012.7 %ไม่ผ่าน821.161,017.40-23.9 %ไม่ผ่าน
อบต. แหลมสอม3,325.242,116.0036.4 %ผ่าน1,128.93950.0015.8 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน3,304.241,340.0059.4 %ผ่าน1,236.30312.8774.7 %ผ่าน
อบต. เขาไม้แก้ว6,544.468,243.74-26.0 %ไม่ผ่าน1,156.97531.3254.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส5,961.503,812.1036.1 %ผ่าน1,565.18593.6062.1 %ผ่าน
อบต. ไม้ฝาด3,204.921,891.0041.0 %ผ่าน1,310.101,399.50-6.8 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร8,336.712,517.9269.8 %ผ่าน2,251.99573.2074.5 %ผ่าน
อบต. ห้วยยอด4,840.981,471.0069.6 %ผ่าน804.09108.9486.5 %ผ่าน
อบต. หนองช้างแล่น7,051.652,491.0064.7 %ผ่าน1,031.081,096.90-6.4 %ไม่ผ่าน
อบต. บางดี2,824.945,814.00-105.8 %ไม่ผ่าน1,019.73190.0081.4 %ผ่าน
อบต. บางกุ้ง9,000.713,630.0059.7 %ผ่าน1,689.1594.0594.4 %ผ่าน
อบต. เขากอบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. เขาขาว1,773.081,019.4042.5 %ผ่าน813.50715.2012.1 %ไม่ผ่าน
อบต. เขาปูน2,612.322,160.0017.3 %ไม่ผ่าน895.64237.5073.5 %ผ่าน
อบต. ปากแจ่ม3,025.482,403.9420.5 %ผ่าน909.03390.7757.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากคมไม่ครบ1,747.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ160.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลท่างิ้ว2,949.692,452.0016.9 %ไม่ผ่าน896.81114.0087.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา4,011.862,430.0039.4 %ผ่าน732.42487.5033.4 %ผ่าน
อบต. นาวง5,619.533,330.0040.7 %ผ่าน892.99253.7471.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลห้วยนาง2,198.032,134.002.9 %ไม่ผ่าน813.51321.6560.5 %ผ่าน
อบต. ในเตา2,079.691,005.0051.7 %ผ่าน677.26112.6183.4 %ผ่าน
อบต. ทุ่งต่อ11,767.842,430.0079.4 %ผ่าน728.30223.0569.4 %ผ่าน
อบต. วังคีรี12,292.255,409.0656.0 %ผ่าน846.29254.9769.9 %ผ่าน
อบต. เขาวิเศษ3,914.352,750.0029.7 %ผ่าน1,591.60133.9591.6 %ผ่าน
อบต. วังมะปราง2,636.941,794.0032.0 %ผ่าน1,794.37540.7269.9 %ผ่าน
อบต. อ่าวตงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ท่าสะบ้า5,913.853,367.2343.1 %ผ่าน1,363.95201.8885.2 %ผ่าน
อบต. วังมะปรางเหนือ3,579.412,340.0034.6 %ผ่าน1,178.64248.3078.9 %ผ่าน
อบต. นาโยงเหนือ3,402.002,190.0035.6 %ผ่าน595.18621.10-4.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ช่อง2,718.052,887.00-6.2 %ไม่ผ่าน1,119.73208.5881.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลละมอ6,274.632,325.0062.9 %ผ่าน1,099.15332.7969.7 %ผ่าน
อบต. โคกสะบ้า2,746.741,860.0032.3 %ผ่าน1,421.39668.1753.0 %ผ่าน
อบต. นาหมื่นศรี3,520.572,245.0036.2 %ผ่าน859.36114.0086.7 %ผ่าน
อบต. นาข้าวเสีย14,411.654,125.4971.4 %ผ่าน2,551.87670.5373.7 %ผ่าน
อบต. ควนเมา5,380.623,457.1335.7 %ผ่าน1,221.29309.3074.7 %ผ่าน
อบต. คลองปาง2,552.672,979.00-16.7 %ไม่ผ่าน948.97412.0556.6 %ผ่าน
อบต. หนองบัว1,792.913,893.85-117.2 %ไม่ผ่าน1,221.93375.7369.3 %ผ่าน
อบต. หนองปรือ4,773.012,795.0041.4 %ผ่าน1,307.92848.9235.1 %ผ่าน
อบต. เขาไพร9,324.362,210.0076.3 %ผ่าน1,535.71475.7669.0 %ผ่าน
อบต.หาดสำราญ4,404.475,935.17-34.8 %ไม่ผ่าน1,354.51398.5270.6 %ผ่าน
อบต.บ้าหวี4,414.853,868.0012.4 %ไม่ผ่าน1,550.94334.8278.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ3,870.332,007.0048.1 %ผ่าน1,390.12656.1152.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลวังวิเศษ2,836.971,008.0064.5 %ผ่าน1,066.11847.5020.5 %ผ่าน