สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองพัทลุง45,677.409,804.2478.5 %ผ่าน1,479.761,360.298.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแม่ขรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ3,779.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเขาชัยสน7,188.424,428.7438.4 %ผ่าน709.59564.5120.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลควนขนุน55,119.9810,092.0081.7 %ผ่าน498.76899.50-80.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลตะโหมด6,323.114,405.0030.3 %ผ่าน1,364.09928.2032.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ3,656.143,891.00-6.4 %ไม่ผ่าน551.253,683.85-568.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปากพะยูนไม่ครบ4,513.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,254.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลป่าบอน6,669.226,283.405.8 %ไม่ผ่าน1,231.55979.5320.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ2,789.643,049.80-9.3 %ไม่ผ่าน711.06861.04-21.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง361,306.69150,311.7358.4 %ผ่าน7,754.0517,105.56-120.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาเจียกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลโคกชะงาย4,816.335,569.00-15.6 %ไม่ผ่าน880.76794.009.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาท่อม3,408.752,942.0013.7 %ไม่ผ่าน513.3295.0081.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปรางหมู่3,780.342,568.8732.0 %ผ่าน686.93545.8920.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าแค4,990.234,217.0015.5 %ไม่ผ่าน1,333.83439.1067.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ5,541.483,100.0044.1 %ผ่าน783.41277.5064.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลตำนาน5,635.162,738.0051.4 %ผ่าน1,137.19834.8526.6 %ผ่าน
อบต. ควนมะพร้าว4,127.303,006.9027.1 %ผ่าน968.17252.5573.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลร่มเมือง3,306.492,075.4037.2 %ผ่าน639.92514.2519.6 %ไม่ผ่าน
อบต. ชัยบุรี3,973.864,180.00-5.2 %ไม่ผ่าน792.35424.9146.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลนาโหนด5,462.463,432.0937.2 %ผ่าน1,135.581,359.25-19.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลพญาขัน3,015.002,299.5923.7 %ผ่าน779.14803.94-3.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกงหราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลชะรัด5,128.935,439.45-6.1 %ไม่ผ่าน3,388.30796.7076.5 %ผ่าน
อบต. คลองเฉลิม3,468.74ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,451.26ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคลองทรายขาาว3,609.222,610.5027.7 %ผ่าน1,311.24259.0080.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสมหวังไม่ครบ3,240.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ333.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน3,810.475,655.00-48.4 %ไม่ผ่าน1,454.17818.0043.7 %ผ่าน
อบต. ควนขนุน7,574.035,022.0033.7 %ผ่าน1,171.92586.5450.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลจองถนน3,220.993,117.003.2 %ไม่ผ่าน1,410.031,289.808.5 %ไม่ผ่าน
อบต. หานโพธิ์3,839.002,331.0039.3 %ผ่าน1,381.15429.4068.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกม่วง3,118.814,170.77-33.7 %ไม่ผ่าน991.90ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลควนเสาธง3,829.083,425.0010.6 %ไม่ผ่าน1,406.651,487.50-5.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเขาหัวช้างไม่ครบ7,621.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,035.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลคลองใหญ่5,029.363,529.0029.8 %ผ่าน1,358.83611.0055.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองพ้อ3,655.741,987.0045.6 %ผ่าน1,067.85303.0571.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลทะเลน้อย5,968.796,358.65-6.5 %ไม่ผ่าน1,791.441,527.8014.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาขยาดไม่ครบ5,834.91ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์4,887.502,766.8543.4 %ผ่าน848.47985.60-16.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลแหลมโตนด2,022.771,784.5911.8 %ไม่ผ่าน748.94832.98-11.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ปันแต3,327.092,677.8019.5 %ไม่ผ่าน824.92532.8935.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโตนดด้วน3,040.293,420.77-12.5 %ไม่ผ่าน1,071.32529.0550.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนทราย (ควนขนุน)6,532.634,897.0025.0 %ผ่าน1,008.39416.5058.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านสวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลพนางตุง5,536.284,122.8025.5 %ผ่าน1,559.541,472.555.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง4,312.242,293.1346.8 %ผ่าน949.26345.5963.6 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแพรกหาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน17,417.422,395.0086.2 %ผ่าน1,468.73582.2660.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนประดู่3,290.338,585.34-160.9 %ไม่ผ่าน1,552.20ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลเกาะนางคำ2,305.773,793.00-64.5 %ไม่ผ่าน1,839.72145.0092.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก7,959.136,215.4721.9 %ผ่าน2,315.701,177.8949.1 %ผ่าน
อบต. ฝาละมี3,683.213,588.002.6 %ไม่ผ่าน2,642.88840.9568.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหารเทา9,832.766,592.1333.0 %ผ่าน1,769.96656.4962.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนทราย (ปากพะยูน)2,238.151,794.0019.8 %ไม่ผ่าน1,112.82382.0765.7 %ผ่าน
อบต. เขาย่า4,514.622,113.0053.2 %ผ่าน1,053.90314.7670.1 %ผ่าน
อบต. เขาปู่8,963.743,719.0058.5 %ผ่าน1,205.00431.1164.2 %ผ่าน
อบต. ตะแพน2,820.301,840.0034.8 %ผ่าน1,037.42656.5036.7 %ผ่าน
อบต. ป่าบอน4,681.123,171.0032.3 %ผ่าน1,507.171,131.7224.9 %ผ่าน
อบต. โคกทราย7,316.752,843.7061.1 %ผ่าน1,921.98533.3372.3 %ผ่าน
อบต. หนองธงไม่ครบ3,410.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ971.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. ทุ่งนารีไม่ครบ2,389.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ505.59ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. วังใหม่3,872.105,884.35-52.0 %ไม่ผ่าน1,205.69881.6026.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางแก้ว3,650.112,839.2622.2 %ผ่าน815.89594.5727.1 %ผ่าน
อบต. นาปะขอ3,351.611,988.0040.7 %ผ่าน739.0556.0092.4 %ผ่าน
อบต. โคกสัก3,595.72133.0096.3 %ผ่าน1,068.47ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม2,577.431,755.0031.9 %ผ่าน937.18785.5016.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลลานข่อย10,586.384,767.9955.0 %ผ่าน1,331.423.1099.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า5,352.823,995.0025.4 %ผ่าน1,290.95357.2072.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านพร้าว5,492.795,387.001.9 %ไม่ผ่าน1,200.65943.8021.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลชุมพล6,296.924,002.4836.4 %ผ่าน1,267.03627.5050.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ้านนา6,031.413,909.0035.2 %ผ่าน1,401.881,129.5019.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลอ่างทอง2,597.971,872.0027.9 %ผ่าน743.83251.1966.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลลำสินธุ์4,043.991,857.0054.1 %ผ่าน1,046.46740.0029.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่ามิหรำ7,481.923,059.2759.1 %ผ่าน771.981,469.38-90.3 %ไม่ผ่าน