สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองปัตตานี38,845.0824,448.0037.1 %ผ่าน3,469.4754.9598.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบางปู15,713.807,209.5654.1 %ผ่าน1,121.671,080.503.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลเมืองตะลุบัน16,002.579,504.8740.6 %ผ่าน1,244.164,913.24-294.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลนาประดู่9,211.155,882.0036.1 %ผ่าน1,286.89560.0556.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลยะหริ่ง8,530.5913,521.00-58.5 %ไม่ผ่าน895.210.9599.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกโพธิ์7,275.812,943.0059.6 %ผ่าน802.29104.5087.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลตันหยง3,415.093,702.03-8.4 %ไม่ผ่าน770.24114.0085.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบ่อทอง8,950.6511,366.37-27.0 %ไม่ผ่าน1,780.41597.5066.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปะนาเระ8,810.307,067.0019.8 %ไม่ผ่าน972.552,307.00-137.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลมายอ5,707.058,056.50-41.2 %ไม่ผ่าน1,223.10133.5889.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลยะรัง3,646.855,076.99-39.2 %ไม่ผ่าน822.62680.3017.3 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองจิก3,131.564,251.71-35.8 %ไม่ผ่าน822.65859.15-4.4 %ไม่ผ่าน
อบจ.ปัตตานี20,684.9119,055.367.9 %ไม่ผ่าน4,300.221,840.1557.2 %ผ่าน
อบต. บานา18,216.237,197.9260.5 %ผ่าน2,300.05550.4376.1 %ผ่าน
อบต. ตันหยงลุโละ4,601.421,262.0072.6 %ผ่าน447.62344.8523.0 %ผ่าน
อบต. คลองมานิง4,630.402,846.0038.5 %ผ่าน528.59186.6964.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ6,297.602,307.0063.4 %ผ่าน740.93114.0084.6 %ผ่าน
อบต.บาราโหม2,043.011.00100.0 %ผ่าน110.030.9599.1 %ผ่าน
อบต. ปะกาฮะรัง3,643.133,306.639.2 %ไม่ผ่าน718.88380.0047.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลรูสะมิแล8,939.5014,628.19-63.6 %ไม่ผ่าน1,995.12496.8575.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุโบะ3,180.374,871.52-53.2 %ไม่ผ่าน641.7696.9084.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ10,589.607,124.7932.7 %ผ่าน627.76538.6514.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ปูยุด16,706.514,111.7275.4 %ผ่าน817.99266.0067.5 %ผ่าน
อบต. โคกโพธิ์3,474.093,990.00-14.9 %ไม่ผ่าน1,249.46400.2668.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลมะกรูด3,870.343,077.1020.5 %ผ่าน941.55203.2478.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโกระ3,585.732,250.0037.3 %ผ่าน623.29103.5383.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน3,259.302,040.0037.4 %ผ่าน820.48153.9081.2 %ผ่าน
อบต. ทรายขาว2,507.961,770.0029.4 %ผ่าน985.33418.0057.6 %ผ่าน
อบต. นาประดู่12,290.093,190.0074.0 %ผ่าน1,064.021,121.00-5.4 %ไม่ผ่าน
อบต. ปากล่อ2,805.342,432.0013.3 %ไม่ผ่าน766.55329.4257.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา1,841.751,357.0026.3 %ผ่าน653.73142.5078.2 %ผ่าน
อบต. ท่าเรือ5,020.112,080.0058.6 %ผ่าน1,026.07155.8084.8 %ผ่าน
อบต. นาเกตุ4,433.931,782.0059.8 %ผ่าน810.77218.5073.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี4,975.432,220.0055.4 %ผ่าน872.6790.0089.7 %ผ่าน
อบต.ช้างไห้ตก853.573,926.00-360.0 %ไม่ผ่าน779.010.9599.9 %ผ่าน
อบต. เกาะเปาะ18.821.0094.7 %ผ่าน124.450.9599.2 %ผ่าน
อบต. คอลอตันหยง2,087.031,485.9028.8 %ผ่าน1,015.78114.0088.8 %ผ่าน
อบต. ดอนรัก5,072.672,803.0044.7 %ผ่าน575.96139.6575.8 %ผ่าน
อบต. ดาโต๊ะ2,096.661,875.0010.6 %ไม่ผ่าน584.15345.9940.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตุยง1,908.082,021.00-5.9 %ไม่ผ่าน474.31164.9065.2 %ผ่าน
อบต. ท่ากำชำ5,718.212,233.0060.9 %ผ่าน621.59170.0572.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา853.571.0099.9 %ผ่าน124.450.9599.2 %ผ่าน
อบต. บางตาวา1,672.811,279.0023.5 %ผ่าน362.3576.0079.0 %ผ่าน
อบต. ปุโละปุโย23,726.229,137.1061.5 %ผ่าน843.14764.509.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ยาบี84,644.034,617.0094.5 %ผ่าน526.29213.5459.4 %ผ่าน
อบต. ลิปะสะโง4,422.344,479.54-1.3 %ไม่ผ่าน627.39202.4867.7 %ผ่าน
อบต. ท่าข้าม3,078.471,815.0041.0 %ผ่าน810.701,273.95-57.1 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนอก2,964.171,906.0035.7 %ผ่าน1,449.62266.0081.7 %ผ่าน
อบต. ดอน6,575.381.00100.0 %ผ่าน533.30298.0044.1 %ผ่าน
อบต. ควน5,549.01850.0084.7 %ผ่าน1,735.95399.0077.0 %ผ่าน
อบต. ท่าน้ำ4,497.862,705.0039.9 %ผ่าน1,015.24236.5576.7 %ผ่าน
อบต. คอกกระบือ2,463.611,277.0048.2 %ผ่าน753.86214.7671.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง4,436.943,098.0030.2 %ผ่าน1,393.360.9599.9 %ผ่าน
อบต. บ้านกลาง3,391.851,505.0055.6 %ผ่าน2,026.23282.2086.1 %ผ่าน
อบต. บ้านน้ำบ่อ3,045.982,515.0017.4 %ไม่ผ่าน947.86950.00-0.2 %ไม่ผ่าน
อบต. ถนน4,489.592,236.0050.2 %ผ่าน729.57349.0652.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง2,135.311.00100.0 %ผ่าน706.320.9599.9 %ผ่าน
อบต. กระหวะ2,527.271,565.0038.1 %ผ่าน967.77293.3169.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะยิไร4,283.343,597.0016.0 %ไม่ผ่าน1,001.01697.7330.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลางา1,656.611.0099.9 %ผ่าน471.980.9599.8 %ผ่าน
อบต. กระเสาะ3,609.923,305.008.4 %ไม่ผ่าน863.30562.8034.8 %ผ่าน
อบต. เกาะจัน6,248.232,715.0056.5 %ผ่าน1,709.29475.0072.2 %ผ่าน
อบต. ปะโด2,915.673,090.00-6.0 %ไม่ผ่าน1,191.61342.0071.3 %ผ่าน
อบต. สาคอบน19,093.675,638.0070.5 %ผ่าน1,068.79501.5253.1 %ผ่าน
อบต. สะกำ5,314.291,545.0070.9 %ผ่าน726.48399.0045.1 %ผ่าน
อบต. ตะโละแมะนา2,402.732,382.000.9 %ไม่ผ่าน1,332.90563.5657.7 %ผ่าน
อบต. พิเทน4,894.263,109.0036.5 %ผ่าน1,371.061,252.008.7 %ไม่ผ่าน
อบต. น้ำดำ3,202.172,364.6026.2 %ผ่าน971.37209.0078.5 %ผ่าน
อบต. ปากู5,259.673,878.5026.3 %ผ่าน1,525.61332.7778.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง3,070.791,764.0042.6 %ผ่าน1,069.22446.5058.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ853.572,908.00-240.7 %ไม่ผ่าน489.62848.50-73.3 %ไม่ผ่าน
อบต. บางเก่า84,079.53849.0099.0 %ผ่าน668.03362.1145.8 %ผ่าน
อบต. บือเระ4,352.882,760.0036.6 %ผ่าน910.79209.0077.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเตราะบอน6,040.123,696.4838.8 %ผ่าน2,597.56335.5087.1 %ผ่าน
อบต. กะดุนง4,197.551,526.0063.6 %ผ่าน1,610.38509.1368.4 %ผ่าน
อบต. ละหาร4,193.941,944.0053.6 %ผ่าน986.00604.9838.6 %ผ่าน
อบต. มะนังดาลำ2,406.224,521.18-87.9 %ไม่ผ่าน963.72513.9546.7 %ผ่าน
อบต. แป้น2,059.811.00100.0 %ผ่าน667.730.9599.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง14,304.714,489.6368.6 %ผ่าน1,431.78741.0048.2 %ผ่าน
อบต. ตะโละไกรทอง15,217.483,301.3078.3 %ผ่าน1,356.27535.8060.5 %ผ่าน
อบต. ดอนทราย5,524.653,890.0029.6 %ผ่าน1,053.53334.7568.2 %ผ่าน
อบต. ตะโละ4,996.502,517.5049.6 %ผ่าน706.69484.5031.4 %ผ่าน
อบต.ตะโละกาโปร์6,354.444,610.8127.4 %ผ่าน765.77403.0047.4 %ผ่าน
อบต. ตันหยงดาลอ4,358.912,400.9044.9 %ผ่าน523.51190.0063.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลตอหลัง2,806.211,791.0036.2 %ผ่าน446.48189.8357.5 %ผ่าน
อบต. ตาแกะ2,767.381.00100.0 %ผ่าน487.851.8599.6 %ผ่าน
อบต. ตาลีอายร์8,166.653,404.0058.3 %ผ่าน1,078.14142.5086.8 %ผ่าน
อบต. หนองแรต6,288.811,890.0069.9 %ผ่าน751.43114.0084.8 %ผ่าน
อบต. ปิยามุมัง4,611.922,001.0056.6 %ผ่าน533.31285.0046.6 %ผ่าน
อบต. บาโลย1,882.231,535.0018.4 %ไม่ผ่าน757.43304.0059.9 %ผ่าน
อบต. สาบัน853.578,220.31-863.1 %ไม่ผ่าน276.55173.2137.4 %ผ่าน
อบต.ราตาปันยัง3,708.613,943.00-6.3 %ไม่ผ่าน796.94285.0064.2 %ผ่าน
อบต. จะรัง5,096.422,501.4050.9 %ผ่าน489.11134.2472.6 %ผ่าน
อบต. แหลมโพธิ์9,510.443,252.2765.8 %ผ่าน1,634.26113.4793.1 %ผ่าน
อบต. ยะรัง2,853.131,453.0049.1 %ผ่าน1,601.34353.4777.9 %ผ่าน
อบต. สะดาวา6,828.383,898.0042.9 %ผ่าน779.06561.5827.9 %ผ่าน
อบต. ประจัน3,394.142,508.0026.1 %ผ่าน821.71263.5367.9 %ผ่าน
อบต. สะนอ1,330.68875.0034.2 %ผ่าน579.33206.5364.4 %ผ่าน
อบต. ระแว้ง3,097.9425,587.00-725.9 %ไม่ผ่าน741.76228.0069.3 %ผ่าน
อบต. ปิตูมุดี2,546.612,219.0012.9 %ไม่ผ่าน682.99370.5045.8 %ผ่าน
อบต. วัด6,157.025,130.0016.7 %ไม่ผ่าน685.16522.5023.7 %ผ่าน
อบต. กระโด2,362.1750.0097.9 %ผ่าน791.80437.0044.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่5,262.583,350.0036.3 %ผ่าน958.41142.5085.1 %ผ่าน
อบต. เมาะมาวี5,736.693,575.0037.7 %ผ่าน1,132.68316.7572.0 %ผ่าน
อบต. กอลำ1,583.672,569.00-62.2 %ไม่ผ่าน1,147.870.9599.9 %ผ่าน
อบต. เขาตูม5,050.215,544.21-9.8 %ไม่ผ่าน498.530.9599.8 %ผ่าน
อบต. กะรุบี10,133.276,450.2036.3 %ผ่าน1,438.42636.5355.7 %ผ่าน
อบต. ตะโละดือรามัน4,210.212,040.5051.5 %ผ่าน646.1233.5994.8 %ผ่าน
อบต. ปล่องหอย2,136.511.00100.0 %ผ่าน1,292.090.9599.9 %ผ่าน
อบต. แม่ลาน6,756.924,387.6135.1 %ผ่าน2,476.92462.4081.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย3,875.462,072.0046.5 %ผ่าน2,009.80142.5092.9 %ผ่าน
อบต.ป่าไร่2,624.221,778.0032.2 %ผ่าน917.48142.5084.5 %ผ่าน
อบต. มะนังยง3,801.191,450.0061.9 %ผ่าน552.59163.1470.5 %ผ่าน
อบต. ยามู2,011.222,269.00-12.8 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน