สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลนครยะลา171,345.69247,423.38-44.4 %ไม่ผ่าน14,275.8137,530.45-162.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลเมืองรามันห์12,056.433,625.3969.9 %ผ่าน7,555.55866.9088.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโกตาบารู11,222.108,801.1021.6 %ผ่าน872.92882.10-1.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลคอกช้าง4,541.453,641.1619.8 %ไม่ผ่าน1,196.73240.3579.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบันนังสตา5,169.463,849.9925.5 %ผ่าน1,401.921,599.00-14.1 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลยะหา10,921.446,030.0444.8 %ผ่าน1,097.79393.5064.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลลำใหม่3,584.043,958.11-10.4 %ไม่ผ่าน1,583.65887.6244.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา63,494.6718,246.0071.3 %ผ่าน5,272.882,537.9051.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบุดี6,366.335,849.158.1 %ไม่ผ่าน1,227.28180.5085.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลยุโป2,752.092,851.50-3.6 %ไม่ผ่าน722.17304.0057.9 %ผ่าน
อบต. ลิดล10,727.114,048.9962.3 %ผ่าน1,032.901,077.50-4.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ยะลา13,159.446,962.0047.1 %ผ่าน615.27645.44-4.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าสาป3,462.21108.0096.9 %ผ่าน1,562.191,466.006.2 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่23,279.432,646.0088.6 %ผ่าน610.70899.04-47.2 %ไม่ผ่าน
อบต.หน้าถ้ำ3,089.481,542.5350.1 %ผ่าน508.30233.4654.1 %ผ่าน
อบต. ลำพะยา21,239.912,501.1088.2 %ผ่าน2,664.08712.5073.3 %ผ่าน
อบต. เปาะเส้ง4,754.822,452.0048.4 %ผ่าน653.85319.8351.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน3,736.112,970.0020.5 %ผ่าน487.20605.50-24.3 %ไม่ผ่าน
อบต. บันนังสาเรง3,693.392,296.0037.8 %ผ่าน753.4961.6591.8 %ผ่าน
เทศบาลเมืองสะเตงนอก342,920.758,802.7297.4 %ผ่าน16,043.845,597.2565.1 %ผ่าน
อบต. ตาเซะ4,279.593,312.0022.6 %ผ่าน1,014.47256.5074.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม6,952.633,784.0045.6 %ผ่าน2,627.552,247.7014.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ตาเนาะแมเราะ3,093.242,962.024.2 %ไม่ผ่าน2,805.121,706.0039.2 %ผ่าน
อบต. อัยเยอร์เวง4,273.134,362.00-2.1 %ไม่ผ่าน3,130.85415.1586.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์2,550.401,883.7026.1 %ผ่าน2,277.16504.0577.9 %ผ่าน
อบต. บันนังสตา5,117.885,968.15-16.6 %ไม่ผ่าน1,860.95399.0078.6 %ผ่าน
อบต. บาเจาะ2,876.712,361.0017.9 %ไม่ผ่าน1,727.88325.4081.2 %ผ่าน
อบต. ตาเนาะปูเต๊ะ11,181.683,304.1970.4 %ผ่าน1,090.26503.5053.8 %ผ่าน
อบต. ถ้ำทะลุ6,234.073,021.2551.5 %ผ่าน1,321.47710.0046.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน11,696.137,366.9137.0 %ผ่าน9,836.83323.0096.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง4,211.461,998.0052.6 %ผ่าน1,310.071,197.008.6 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต3,984.072,465.0038.1 %ผ่าน1,336.50948.1029.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร2,702.101,814.7032.8 %ผ่าน1,826.40791.3556.7 %ผ่าน
อบต. แม่หวาด6,817.04156.0097.7 %ผ่าน3,755.97479.7587.2 %ผ่าน
อบต. คีรีเขต3,157.121,354.0057.1 %ผ่าน1,128.66779.9530.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา8,672.763,758.0056.7 %ผ่าน3,809.4240,346.61-959.1 %ไม่ผ่าน
อบต. ละแอ46,460.782,430.0094.8 %ผ่าน896.63369.5558.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปะแต11,076.444,141.8062.6 %ผ่าน1,890.502,004.50-6.0 %ไม่ผ่าน
อบต. บาโร๊ะ6,448.534,064.0037.0 %ผ่าน1,484.01494.0066.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี3,133.041,851.9040.9 %ผ่าน3,490.50142.6495.9 %ผ่าน
อบต. บาโงยซิแน18,421.074,665.0074.7 %ผ่าน15,093.59503.5096.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง4,149.942,900.0030.1 %ผ่าน867.401,111.15-28.1 %ไม่ผ่าน
อบต. กายูบอเกาะ3,312.711,606.0051.5 %ผ่าน914.89418.0054.3 %ผ่าน
อบต. กาลูปัง3,898.282,958.6024.1 %ผ่าน716.08172.0076.0 %ผ่าน
อบต. กาลอ2,638.421,723.0034.7 %ผ่าน3,451.67600.0082.6 %ผ่าน
อบต.กอตอตือระ5,290.452,687.0049.2 %ผ่าน873.15313.4164.1 %ผ่าน
อบต. เกะรอ2,031.301,897.306.6 %ไม่ผ่าน853.09270.7568.3 %ผ่าน
อบต. จะกว๊ะ5,910.945,299.4510.3 %ไม่ผ่าน1,787.94950.0046.9 %ผ่าน
อบต. ท่าธง3,189.072,032.0036.3 %ผ่าน1,222.38875.6828.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม1,583.022,271.00-43.5 %ไม่ผ่าน3,760.30613.2283.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบาลอ2,949.692,316.1121.5 %ผ่าน981.41982.00-0.1 %ไม่ผ่าน
อบต. บาโงย9,703.721,122.0088.4 %ผ่าน768.01560.0027.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง5,408.704,002.4826.0 %ผ่าน1,220.88456.0062.6 %ผ่าน
อบต. ยะต๊ะ3,659.972,190.0040.2 %ผ่าน802.9643.7094.6 %ผ่าน
อบต. วังพญา10,470.222,520.0075.9 %ผ่าน878.82389.5055.7 %ผ่าน
อบต. อาซ่อง2,419.462,308.204.6 %ไม่ผ่าน905.63698.2522.9 %ผ่าน
อบต. ตะโละหะลอ18,163.092,801.0084.6 %ผ่าน3,924.90709.6581.9 %ผ่าน
อบต. กาบัง8,029.295,495.0031.6 %ผ่าน2,449.521,458.2540.5 %ผ่าน
อบต. บาละ10,077.909,156.529.1 %ไม่ผ่าน4,521.09822.7581.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง14,870.046,047.4859.3 %ผ่าน17,696.32897.0994.9 %ผ่าน
อบต.สะเอะ7,719.223,480.0054.9 %ผ่าน1,634.95604.9063.0 %ผ่าน
อบต.ห้วยกระทิง3,491.022,698.0022.7 %ผ่าน3,591.78818.7377.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง3,596.763,042.0015.4 %ไม่ผ่าน811.98428.8747.2 %ผ่าน
เทศบาลเมืองเบตง8,748.6532,637.35-273.1 %ไม่ผ่าน6,891.327,641.60-10.9 %ไม่ผ่าน