สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
เทศบาลเมืองนราธิวาส25,137.6721,942.0012.7 %ไม่ผ่าน2,406.051,386.8042.4 %ผ่าน
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก60,514.2425,939.3157.1 %ผ่าน8,222.431,458.7582.3 %ผ่าน
เทศบาลตำบลตันหยงมัส10,368.019,300.1910.3 %ไม่ผ่าน1,203.152,256.52-87.6 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลปะลุรู10,725.475,821.5945.7 %ผ่าน2,101.64648.5869.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลรือเสาะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลเมืองตากใบ16,977.3410,135.2340.3 %ผ่าน4,043.153,174.2021.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลต้นไทร10,420.8610,444.09-0.2 %ไม่ผ่าน1,394.59783.9443.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบาเจาะ6,776.564,792.2629.3 %ผ่าน1,636.061,416.0013.5 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา6,226.796,565.81-5.4 %ไม่ผ่าน1,508.70672.6055.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลมะรือโบตกไม่ครบ8,973.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
เทศบาลตำบลยี่งอ3,335.067,393.01-121.7 %ไม่ผ่าน1,652.33627.0062.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลแว้ง44,321.087,977.3082.0 %ผ่าน1,275.131,297.40-1.7 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีสาคร5,595.985,394.003.6 %ไม่ผ่าน2,478.291,877.4024.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลสุคิริน5,819.833,897.7733.0 %ผ่าน2,161.96614.0071.6 %ผ่าน
อบจ. นราธิวาส24,539.7522,536.008.2 %ไม่ผ่าน4,496.293,918.0512.9 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภู6,252.694,173.8433.2 %ผ่าน868.02342.0060.6 %ผ่าน
อบต. มะนังตายอ3,999.122,898.5027.5 %ผ่าน634.26153.3075.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ6,415.284,068.1236.6 %ผ่าน913.65973.75-6.6 %ไม่ผ่าน
อบต. กะลุวอ9,712.757,755.2320.2 %ผ่าน2,083.791,787.9014.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ10,039.077,244.5527.8 %ผ่าน2,261.04883.5060.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน87,200.779,143.9089.5 %ผ่าน41,136.074,617.6588.8 %ผ่าน
อบต.ไพรวัน6,091.804,160.0031.7 %ผ่าน1,228.321,166.735.0 %ไม่ผ่าน
อบต. พร่อน3,618.072,314.0036.0 %ผ่าน1,041.46281.6273.0 %ผ่าน
อบต. ศาลาใหม่15,894.156,037.0062.0 %ผ่าน1,071.601,036.293.3 %ไม่ผ่าน
อบต. บางขุนทอง3,238.292,321.0028.3 %ผ่าน1,016.25511.0349.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน14,671.1610,770.0026.6 %ผ่าน1,198.891,337.60-11.6 %ไม่ผ่าน
อบต. นานาค4,081.971,434.0064.9 %ผ่าน783.80653.5916.6 %ไม่ผ่าน
อบต. โฆษิต8,324.265,292.8436.4 %ผ่าน912.34818.0410.3 %ไม่ผ่าน
อบต. บาเจาะ3,214.703,359.84-4.5 %ไม่ผ่าน1,414.50170.0088.0 %ผ่าน
อบต. ลุโบะสาวอ3,091.302,454.8720.6 %ผ่าน861.06280.2567.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกาเยาะมาตี7,703.313,727.3951.6 %ผ่าน1,146.231,138.000.7 %ไม่ผ่าน
อบต. ปะลุกาสาเมาะ13,379.544,775.7564.3 %ผ่าน1,064.041,009.405.1 %ไม่ผ่าน
อบต. บาเระเหนือ2,934.671,970.4032.9 %ผ่าน1,028.35281.4072.6 %ผ่าน
อบต. บาเระใต้2,483.351,493.0039.9 %ผ่าน977.73780.8020.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ4,708.092,215.7052.9 %ผ่าน967.99650.0032.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร3,015.271,876.0037.8 %ผ่าน1,859.00161.5091.3 %ผ่าน
อบต. จอเบาะ6,656.044,623.6630.5 %ผ่าน1,045.82935.5010.5 %ไม่ผ่าน
อบต. ลุโบะบายะ3,344.972,327.1030.4 %ผ่าน809.30348.5256.9 %ผ่าน
อบต. ลุโบะบือซา5,209.853,308.4736.5 %ผ่าน767.85785.56-2.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ตะปอเยาะ3,425.713,823.20-11.6 %ไม่ผ่าน1,108.27177.2384.0 %ผ่าน
อบต. ตันหยงมัส5,467.843,192.5041.6 %ผ่าน1,064.971,140.00-7.0 %ไม่ผ่าน
อบต.ตันหยงลิมอ3,402.701,708.8049.8 %ผ่าน1,092.31247.0077.4 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบองอ3,000.532,750.708.3 %ไม่ผ่าน1,497.541,054.5029.6 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา5,393.912,321.0157.0 %ผ่าน1,084.61589.0045.7 %ผ่าน
อบต.ปาโงสะโตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ643.19ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลิม3,542.212,952.2816.7 %ไม่ผ่าน8,439.31893.0089.4 %ผ่าน
อบต. มะรือโบตกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต. รือเสาะ2,272.935,438.00-139.3 %ไม่ผ่าน1,040.27878.7515.5 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ5,027.711,750.0065.2 %ผ่าน1,010.47200.0080.2 %ผ่าน
อบต. เรียง1,596.67537.5466.3 %ผ่าน1,147.92305.7373.4 %ผ่าน
อบต. สามัคคี4,982.933,512.0029.5 %ผ่าน3,817.93576.4984.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง5,314.462,539.2952.2 %ผ่าน1,209.051,108.948.3 %ไม่ผ่าน
อบต. ลาโละ2,583.791,694.8334.4 %ผ่าน1,703.701,399.3917.9 %ไม่ผ่าน
อบต. รือเสาะออก7,920.282,501.0068.4 %ผ่าน1,029.74471.6354.2 %ผ่าน
อบต. โคกสะตอ1,828.863,019.00-65.1 %ไม่ผ่าน873.451,007.02-15.3 %ไม่ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี5,298.992,951.0044.3 %ผ่าน1,281.59280.0078.2 %ผ่าน
อบต. ซากอ2,817.252,561.009.1 %ไม่ผ่าน1,911.03210.9089.0 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะมะยูง2,436.752,301.005.6 %ไม่ผ่าน2,186.48712.5067.4 %ผ่าน
อบต. ศรีสาคร6,773.211,743.2074.3 %ผ่าน1,681.00248.9085.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี2,131.441,895.0011.1 %ไม่ผ่าน1,328.23769.5042.1 %ผ่าน
อบต. กาหลง3,940.67926.0076.5 %ผ่าน1,251.49399.0068.1 %ผ่าน
อบต. ศรีบรรพต2,251.971,456.0035.3 %ผ่าน1,335.19402.0969.9 %ผ่าน
อบต. แว้ง8,196.214,918.0040.0 %ผ่าน1,673.93838.8049.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ27,826.505,931.6178.7 %ผ่าน5,349.84854.5084.0 %ผ่าน
อบต. ฆอเลาะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
อบต.โล๊ะจูด3,864.143,191.0017.4 %ไม่ผ่าน1,724.831,039.4039.7 %ผ่าน
อบต. แม่ดง5,753.221,924.0066.6 %ผ่าน2,449.29957.0060.9 %ผ่าน
อบต. เอราวัณ5,407.463,569.7034.0 %ผ่าน2,541.81437.0082.8 %ผ่าน
อบต. มาโมงไม่ครบ1,947.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ559.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
องค์การบริหารส่วนตำบลสุคิริน5,906.981,878.6068.2 %ผ่าน1,959.42394.2579.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเกียร์56,443.572,550.0095.5 %ผ่าน1,945.94640.5067.1 %ผ่าน
อบต. ภูเขาทอง6,228.681,478.0076.3 %ผ่าน2,395.58456.0081.0 %ผ่าน
อบต. ร่มไทร3,656.642,250.0038.5 %ผ่าน2,176.71805.6063.0 %ผ่าน
เทศบาลตำบลปาเสมัส6,169.956,213.14-0.7 %ไม่ผ่าน1,772.771,929.45-8.8 %ไม่ผ่าน
อบต. มูโนะ6,331.683,605.0043.1 %ผ่าน1,294.871,605.50-24.0 %ไม่ผ่าน
อบต. ปูโยะ10,804.345,633.0947.9 %ผ่าน1,638.20873.0046.7 %ผ่าน
อบต. ปะลุรู22,112.855,048.4977.2 %ผ่าน19,832.26785.0096.0 %ผ่าน
อบต. สุไหงปาดี10,672.693,050.3171.4 %ผ่าน1,361.93514.7962.2 %ผ่าน
อบต. โต๊ะเด็ง15,072.102,406.9884.0 %ผ่าน1,429.13561.3060.7 %ผ่าน
อบต. สากอ13,394.903,671.0972.6 %ผ่าน2,109.991,097.5148.0 %ผ่าน
อบต. ริโก๋6,219.403,057.3050.8 %ผ่าน1,362.10598.0056.1 %ผ่าน
อบต. กาวะ4,704.233,728.0020.8 %ผ่าน1,545.65553.5264.2 %ผ่าน
อบต. จะแนะ24,618.686,220.9874.7 %ผ่าน9,552.042,147.9577.5 %ผ่าน
อบต. ดุซงญอ7,800.657,092.899.1 %ไม่ผ่าน1,677.80834.7450.2 %ผ่าน
อบต. ผดุงมาตร3,014.404,099.79-36.0 %ไม่ผ่าน957.36570.0040.5 %ผ่าน
อบต. ช้างเผือก3,464.381,220.0064.8 %ผ่าน2,385.11791.6666.8 %ผ่าน
อบต. จวบ2,664.402,566.103.7 %ไม่ผ่าน998.34513.9148.5 %ผ่าน
อบต. บูกิต6,260.8210,849.17-73.3 %ไม่ผ่าน1,219.49954.5721.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก5,031.833,339.2233.6 %ผ่าน700.25359.6348.6 %ผ่าน