สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2565
 
  จังหวัด:     <<กลับหน้าหลัก  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเทศบาลตำบลปากคาด10,875.1974,000.31-580.5 %ไม่ผ่าน3,959.421,805.6654.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีพนา16,646.3612,065.5827.5 %ผ่าน5,185.132,534.4551.1 %ผ่าน
เทศบาลตำบลโซ่พิสัย13,050.733,327.0074.5 %ผ่าน1,966.942,829.53-43.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง14,646.485,632.5861.5 %ผ่าน1,568.121,084.9930.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลท่าสะอาด8,226.994,700.0042.9 %ผ่าน1,801.88784.8956.4 %ผ่าน
เทศบาลเมืองบึงกาฬ19,671.1616,660.8315.3 %ไม่ผ่าน3,887.79951.2075.5 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง12,550.112,467.7480.3 %ผ่าน4,848.152,027.9258.2 %ผ่าน
เทศบาลตำบลพรเจริญ11,994.066,558.1945.3 %ผ่าน2,152.231,707.3520.7 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีวิไล9,118.316,146.6232.6 %ผ่าน2,206.081,628.6426.2 %ผ่าน
อบต. บึงกาฬ5,797.334,000.0031.0 %ผ่าน1,211.41540.2355.4 %ผ่าน
อบต. โนนสมบูรณ์8,165.333,922.0052.0 %ผ่าน1,197.651,472.50-22.9 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโนนสว่าง8,157.164,282.0047.5 %ผ่าน1,167.021,183.77-1.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลหอคำ6,329.352,119.0066.5 %ผ่าน1,694.931,332.7321.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลหนองเลิง5,797.333,918.0032.4 %ผ่าน1,211.411,157.894.4 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลโคกก่อง5,303.632,499.0052.9 %ผ่าน1,211.41703.5241.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์6,329.35480.0092.4 %ผ่าน1,694.93190.0088.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลไคสี2,083.374,125.00-98.0 %ไม่ผ่าน892.49540.2339.5 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพร2,763.495,088.40-84.1 %ไม่ผ่าน1,207.05817.8432.2 %ผ่าน
สำนักงานเทศบาลตำบลวิศิษฐ์6,574.47480.0092.7 %ผ่าน1,211.41190.0084.3 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี34,239.974,135.0087.9 %ผ่าน886.10685.1822.7 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งเปือย3,237.7353.0098.4 %ผ่าน849.11380.0055.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู4,836.062,366.0051.1 %ผ่าน2,172.181,053.8651.5 %ผ่าน
อบต. หนองหัวช้าง5,797.334,125.0028.8 %ผ่าน1,611.35741.0054.0 %ผ่าน
อบต. วังชมภู6,285.312,159.0065.7 %ผ่าน1,336.45277.4079.2 %ผ่าน
อบต. ป่าแฝก5,797.332,060.0064.5 %ผ่าน1,611.35542.1366.4 %ผ่าน
เทศบาลตำบลศรีสำราญ5,797.33480.0091.7 %ผ่าน1,611.35190.0088.2 %ผ่าน
อบต. โซ่2,484.453,933.00-58.3 %ไม่ผ่าน1,765.06917.6148.0 %ผ่าน
อบต. หนองพันทา39,579.969,179.0076.8 %ผ่าน1,845.98401.0678.3 %ผ่าน
อบต.ศรีชมพู6,218.332,909.0053.2 %ผ่าน2,094.88409.6580.4 %ผ่าน
อบต. คำแก้ว3,039.093,549.00-16.8 %ไม่ผ่าน2,909.721,082.5562.8 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวตูม5,797.334,207.0027.4 %ผ่าน1,924.351,048.1145.5 %ผ่าน
อบต. ถ้ำเจริญ77,432.904,001.0094.8 %ผ่าน3,799.69716.7781.1 %ผ่าน
อบต. เหล่าทอง5,797.334,125.0028.8 %ผ่าน1,924.35540.2371.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา6,574.475,036.0023.4 %ผ่าน1,924.351,902.041.2 %ไม่ผ่าน
เทศบาลตำบลซาง3,865.132,784.6028.0 %ผ่าน2,090.33791.1362.2 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง6,174.562,538.7058.9 %ผ่าน2,088.24690.7066.9 %ผ่าน
อบต. บ้านต้อง5,908.358,015.57-35.7 %ไม่ผ่าน1,924.351,215.8736.8 %ผ่าน
เทศบาลตำบลป่งไฮ6,995.474,500.8335.7 %ผ่าน2,407.881,783.8525.9 %ผ่าน
อบต. น้ำจั้น3,005.993,631.00-20.8 %ไม่ผ่าน1,766.67904.0848.8 %ผ่าน
อบต. ท่าสะอาด6,995.472,200.0068.6 %ผ่าน2,407.88484.5079.9 %ผ่าน
อบต. หนองทุ่ม9,482.082,021.0078.7 %ผ่าน2,269.39709.7368.7 %ผ่าน
อบต. โสกก่าม4,975.133,998.0019.6 %ไม่ผ่าน1,392.96561.8359.7 %ผ่าน
อบต. ปากคาด24,108.444,339.0082.0 %ผ่าน1,384.02679.9750.9 %ผ่าน
อบต. หนองยอง10,699.631,903.0082.2 %ผ่าน1,426.561,097.4223.1 %ผ่าน
อบต. นากั้ง9,578.473,193.0066.7 %ผ่าน1,150.67810.6029.6 %ผ่าน
อบต. โนนศิลา5,797.334,125.0028.8 %ผ่าน1,628.74475.0070.8 %ผ่าน
อบต. สมสนุก7,262.473,021.0058.4 %ผ่าน1,527.02986.8835.4 %ผ่าน
อบต. นาดง3,709.814,000.00-7.8 %ไม่ผ่าน1,114.11692.0837.9 %ผ่าน
เทศบาลตำบลบึงงาม817.471,731.00-111.8 %ไม่ผ่าน1,584.011,033.2834.8 %ผ่าน
อบต.โพธิ์หมากแข้ง6,982.283,478.0050.2 %ผ่าน1,641.621,229.3025.1 %ผ่าน
อบต. ดงบัง17,960.214,031.0077.6 %ผ่าน2,050.871,275.5637.8 %ผ่าน
อบต. ท่าดอกคำ5,323.535,444.00-2.3 %ไม่ผ่าน1,805.98981.1045.7 %ผ่าน
อบต. ชุมภูพร5,090.212,887.0043.3 %ผ่าน1,342.84191.0085.8 %ผ่าน
อบต. นาแสง3,982.954,230.00-6.2 %ไม่ผ่าน2,292.15789.8065.5 %ผ่าน
อบต.นาสะแบง4,993.50300.0094.0 %ผ่าน1,531.29687.7155.1 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสิงห์5,032.771,729.0065.6 %ผ่าน1,049.30598.8642.9 %ผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า3,102.291,975.0036.3 %ผ่าน1,127.08441.7560.8 %ผ่าน
อบต. หนองเดิ่น2,563.353,346.00-30.5 %ไม่ผ่าน1,316.37396.9069.8 %ผ่าน
อบต. โคกกว้าง2,515.652,398.004.7 %ไม่ผ่าน1,083.63534.6550.7 %ผ่าน
อบจ.บึงกาฬ21,819.0720,204.167.4 %ไม่ผ่าน5,138.634,153.7519.2 %ไม่ผ่าน