สรุปผลการลดใช้พลังงานของอำเภอ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
กระบี่ (0.0%,0.0%) กาญจนบุรี (0.0%,0.0%) กาฬสินธุ์ (0.0%,0.0%) กำแพงเพชร (0.0%,0.0%) ขอนแก่น (0.0%,0.0%)
จันทบุรี (0.0%,0.0%) ฉะเชิงเทรา (0.0%,0.0%) ชลบุรี (0.0%,0.0%) ชัยนาท (0.0%,0.0%) ชัยภูมิ (0.0%,0.0%)
ชุมพร (0.0%,0.0%) เชียงราย (0.0%,0.0%) เชียงใหม่ (0.0%,0.0%) ตรัง (0.0%,0.0%) ตราด (0.0%,0.0%)
ตาก (0.0%,0.0%) นครนายก (0.0%,0.0%) นครปฐม (0.0%,0.0%) นครพนม (0.0%,0.0%) นครราชสีมา (0.0%,0.0%)
นครศรีธรรมราช (0.0%,0.0%) นครสวรรค์ (0.0%,0.0%) นนทบุรี (0.0%,0.0%) นราธิวาส (0.0%,0.0%) น่าน (0.0%,0.0%)
บึงกาฬ (0.0%,0.0%) บุรีรัมย์ (0.0%,0.0%) ปทุมธานี (0.0%,0.0%) ประจวบคีรีขันธ์ (0.0%,0.0%) ปราจีนบุรี (0.0%,0.0%)
ปัตตานี (0.0%,0.0%) พระนครศรีอยุธยา (0.0%,0.0%) พะเยา (0.0%,0.0%) พังงา (0.0%,0.0%) พัทลุง (0.0%,0.0%)
พิจิตร (0.0%,0.0%) พิษณุโลก (0.0%,0.0%) เพชรบุรี (0.0%,12.5%) เพชรบูรณ์ (0.0%,0.0%) แพร่ (0.0%,0.0%)
ภูเก็ต (0.0%,0.0%) มหาสารคาม (0.0%,0.0%) มุกดาหาร (0.0%,0.0%) แม่ฮ่องสอน (0.0%,0.0%) ยโสธร (0.0%,0.0%)
ยะลา (0.0%,0.0%) ร้อยเอ็ด (0.0%,0.0%) ระนอง (0.0%,0.0%) ระยอง (0.0%,0.0%) ราชบุรี (0.0%,0.0%)
ลพบุรี (0.0%,0.0%) ลำปาง (0.0%,0.0%) ลำพูน (0.0%,0.0%) เลย (0.0%,0.0%) ศรีสะเกษ (0.0%,0.0%)
สกลนคร (0.0%,0.0%) สงขลา (0.0%,0.0%) สตูล (0.0%,0.0%) สมุทรปราการ (0.0%,0.0%) สมุทรสงคราม (0.0%,0.0%)
สมุทรสาคร (0.0%,0.0%) สระแก้ว (0.0%,0.0%) สระบุรี (0.0%,0.0%) สิงห์บุรี (0.0%,0.0%) สุโขทัย (0.0%,0.0%)
สุพรรณบุรี (0.0%,0.0%) สุราษฎร์ธานี (0.0%,0.0%) สุรินทร์ (0.0%,0.0%) หนองคาย (0.0%,0.0%) หนองบัวลำภู (0.0%,0.0%)
อ่างทอง (0.0%,0.0%) อำนาจเจริญ (0.0%,0.0%) อุดรธานี (0.0%,0.0%) อุตรดิตถ์ (0.0%,0.0%) อุทัยธานี (0.0%,0.0%)
อุบลราชธานี (0.0%,0.0%) หมายเหตุ : ชื่อจังหวัด (ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานไฟฟ้าครบ 6 เดือน,ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานน้ำมันครบ 6 เดือน)