สรุปผลประเมิน การประปาส่วนภูมิภาค เดือนมีนาคม 2567
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
การประปาส่วนภูมิภาคไม่ครบ247,266.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองฝึกอบรมภูมิภาค 1 (เชียงใหม่)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 (ขอนแก่น)ไม่ครบ2,131.29ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ5.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองฝึกอบรมภูมิภาค 3 (สงขลา)ไม่ครบ1,812.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ300.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองมาตรวัดน้ำ (นครนายก)ไม่ครบ5,241.02ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 (ชลบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (นครสวรรค์)95,414.79ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,275.90ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 (สระบุรี)97,021.1730,076.0069.0 %ผ่าน3,415.1193.4697.3 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (ราชบุรี)92,936.4326,906.9971.0 %ผ่าน3,500.379,488.54-171.1 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (สุราษฎร์ธานี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 (สงขลา)94,143.50ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ3,489.34ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 679,950.8036,700.0054.1 %ผ่าน2,774.780.000.0 %รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 (อุดรธานี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 (อุบลราชธานี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (เชียงใหม่)85,515.3723,585.0072.4 %ผ่าน3,221.14ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์24,848.221,681.0093.2 %ผ่าน412.54482.42-16.9 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า29,372.621,480.0095.0 %ผ่าน578.521,957.57-238.4 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฝาง20,597.741,311.0093.6 %ผ่าน738.23ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค นครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากบินทร์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระนวน 26,936.66ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ694.0093.4586.5 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากันตัง28,759.13ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ616.22ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ280.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ60.89ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะพงันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเกาะสมุยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขนอม22,258.90830.0096.3 %ผ่าน629.62ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ489.69ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเขมราฐ22,505.093,278.4785.4 %ผ่าน623.9766.8489.3 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาครบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่22,391.031,977.1091.2 %ผ่าน507.73107.7878.8 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจัตุรัส ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันดีไม่ครบ2,427.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ964.52ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี38,358.4423,184.0039.6 %ผ่าน950.612,308.20-142.8 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทราไม่ครบ7,070.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ384.13ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนแดน ไม่ครบ974.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ662.19ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท 27,841.352,794.0090.0 %ผ่าน702.16ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชะอวดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยนาทไม่ครบ3,285.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ430.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยบาดาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ ไม่ครบ6,500.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ181.78ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ 26,081.223,768.0085.6 %ผ่าน705.69436.6138.1 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโชคชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาไชยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านขุนทด27,431.555,132.8081.3 %ผ่าน755.2831.3595.8 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านช้าง24,335.33668.0097.3 %ผ่าน581.971.0099.8 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านซ้าย 21,667.13505.0097.7 %ผ่าน557.30517.177.2 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดชอุดมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ892.87ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเด่นชัย22,067.681,302.0094.1 %ผ่าน337.80298.4411.7 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง 29,748.02ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ577.35ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะกั่วป่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ624.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตากไม่ครบ1,318.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ7.33ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเถิน23,239.75ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ626.63558.3410.9 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าแซะไม่ครบ2,567.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ500.39ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าตะโก ไม่ครบ156,089.20ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท้ายเหมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าวังผาไม่ครบ1,074.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธาตุพนม 27,367.40ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ584.91ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครนายกไม่ครบ2,839.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ180.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานราธิวาส31,456.943,291.0089.5 %ผ่าน705.41ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาน้ำพอง 30,743.04ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ786.561,191.09-51.4 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโนนสูง23,214.082,676.0088.5 %ผ่าน404.12350.3113.3 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ555.64ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางมูลนากไม่ครบ1,681.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ327.44ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านตาขุนไม่ครบ2,199.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,048.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนาสารไม่ครบ67,336.18ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,012.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านบึง31,319.26ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ648.53ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ 308,787.842,215.0099.3 %ผ่าน13,383.21787.5894.1 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านหมอ26,972.582,281.0091.5 %ผ่าน337.690.9599.7 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านหมี่ไม่ครบ5,964.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านโฮ่ง19,698.43774.0096.1 %ผ่าน307.68283.277.9 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบึงกาฬ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ 31,108.546,472.1979.2 %ผ่าน662.721,578.29-138.2 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเบตง 27,756.81ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,010.87ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัยไม่ครบ2,446.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ62.81ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่องไม่ครบ2,770.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาผักไห่23,898.381,335.0094.4 %ผ่าน397.87ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม36,275.284,874.6186.6 %ผ่าน905.711,609.02-77.7 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม39,838.698,388.4878.9 %ผ่าน1,041.50795.0523.7 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยุหะคีรี ไม่ครบ2,761.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ424.48ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระพุทธบาทไม่ครบ6,004.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพะเยา32,228.584,038.3087.5 %ผ่าน609.502.8599.5 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังลา23,861.823,045.9287.2 %ผ่าน580.15ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทลุง 30,147.55ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ598.62ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร ไม่ครบ3,057.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ750.11ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแพร่26,706.681,413.0094.7 %ผ่าน469.60391.2016.7 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว ไม่ครบ5,054.28ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขามวกเหล็ก26,277.222,666.0089.9 %ผ่าน514.59ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาชนะชัย 210,078.50ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ8,742.38ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาสารคาม 35,639.89ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ853.78ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร25,238.863,603.0085.7 %ผ่าน386.82106.4072.5 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเมืองพล 26,009.759,130.6064.9 %ผ่าน678.51502.2026.0 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ขะจาน22,086.99917.0095.8 %ผ่าน620.47446.7928.0 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่แตง22,884.221,537.0093.3 %ผ่าน457.56373.0018.5 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สอดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขายะหา 24,900.54ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ477.49ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาย่านตาขาว 25,509.21ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ459.80ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้องกวาง24,834.221,156.0095.3 %ผ่าน482.80216.5355.2 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระนองไม่ครบ3,901.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระโนด 23,000.88ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ547.41ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารัตนบุรี 25,319.941,938.0092.3 %ผ่าน602.80186.9469.0 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขารือเสาะ 23,870.911,262.0094.7 %ผ่าน526.42ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาละงู 26,066.463,225.0087.6 %ผ่าน576.51ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำปลายมาศไม่ครบ2,684.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ544.55ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูนไม่ครบ3,582.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ393.51ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวิเชียรบุรีไม่ครบ2,747.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ842.47ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวิเศษชัยชาญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสงคราม 27,694.142,346.0091.5 %ผ่าน761.98588.0422.8 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสำโรง ไม่ครบ1,945.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร 26,573.763,667.6586.2 %ผ่าน473.65821.21-73.4 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา 33,300.36ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ758.81ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตึก26,204.841,696.0093.5 %ผ่าน585.08ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมเด็จ 26,410.252,703.0089.8 %ผ่าน562.89252.0355.2 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสวรรคโลกไม่ครบ1,621.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ313.57ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสะเดา 33,739.445,760.0082.9 %ผ่าน1,028.58601.7741.5 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสังขะ18,061.272,631.2885.4 %ผ่าน213.93887.54-314.9 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสายบุรี 22,902.11ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ490.57ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสิงห์บุรีไม่ครบ6,082.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ14.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสีคิ้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ26,837.85ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ625.0514.8797.6 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุไหงโก-ลก 28,617.93ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ791.27ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเสนา23,981.634,459.0081.4 %ผ่าน346.250.000.0 %รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองแค30,162.675,885.0080.5 %ผ่าน606.53808.88-33.4 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู35,122.63ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ897.4744,110.00-4,814.9 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองเรือ ไม่ครบ2,731.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ319.79ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหล่มสัก ไม่ครบ3,682.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหลังสวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด 29,631.74ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ672.61ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ 51,853.17ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,690.88ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแหลมฉบังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง32,459.873,678.0088.7 %ผ่าน662.504.8799.3 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่าวลึกไม่ครบ2,842.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุตรดิตถ์23,669.352,624.4588.9 %ผ่าน299.52322.46-7.7 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฮอด22,983.221,396.0093.9 %ผ่าน621.17112.2781.9 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา เกาะคา25,505.831,676.0093.4 %ผ่าน393.15461.83-17.5 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ327.67ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรีไม่ครบ8,994.24ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ772.19ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ไม่ครบ5,494.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี26,761.11ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ571.58ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ 29,998.033,135.0089.5 %ผ่าน731.46624.4814.6 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ไม่ครบ11,814.69ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษณบุรี ไม่ครบ3,408.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ703.60ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน23,502.371,924.0091.8 %ผ่าน394.53ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง21,489.231,403.0093.5 %ผ่าน457.1396.1779.0 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน22,444.822,083.0090.7 %ผ่าน484.61747.95-54.3 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรไม่ครบ640.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,277.47ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน ไม่ครบ160,491.73ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ367.30ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย27,360.175,785.7078.9 %ผ่าน641.11352.1545.1 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)52,065.058,702.0083.3 %ผ่าน1,480.42605.7559.1 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช24,496.366,851.9572.0 %ผ่าน505.60670.77-32.7 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด31,160.104,653.0085.1 %ผ่าน641.811,639.00-155.4 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหินไม่ครบ3,329.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา28,154.053,828.0086.4 %ผ่าน571.97729.74-27.6 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งเสลี่ยมไม่ครบ1,083.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ536.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิงไม่ครบ1,094.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทยไม่ครบ1,712.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ307.05ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ไม่ครบ3,444.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ671.71ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรองไม่ครบ3,416.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ495.43ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี 24,841.601,069.0095.7 %ผ่าน561.65ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านไม่ครบ2,655.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง28,739.926,069.0078.9 %ผ่าน677.19317.9653.0 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง22,161.76ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ594.41ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์29,141.532,940.0089.9 %ผ่าน730.83ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบ149,355.92ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ545.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี41,882.083,900.7190.7 %ผ่าน1,395.831,558.35-11.6 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อไม่ครบ3,875.50ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง28,420.703,990.0086.0 %ผ่าน685.26532.8422.2 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน23,720.965,268.6977.8 %ผ่าน360.16487.83-35.4 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย ไม่ครบ3,895.28ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ218.18ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)ไม่ครบ490,010.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน21,704.501,137.0094.8 %ผ่าน521.162.8599.5 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลกไม่ครบ4,570.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ732.75ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี53,039.435,585.5589.5 %ผ่าน1,622.22843.4648.0 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ ไม่ครบ3,255.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ497.12ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง 23,971.48658.0097.3 %ผ่าน479.99434.139.6 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม26,795.852,695.0089.9 %ผ่าน519.10412.7220.5 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง22,526.972,185.0090.3 %ผ่าน878.32258.2070.6 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี30,516.995,188.6383.0 %ผ่าน624.30758.10-21.4 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย30,923.933,601.0388.4 %ผ่าน1,057.60980.807.3 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว ไม่ครบ3,251.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ406.41ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง39,266.434,949.0087.4 %ผ่าน1,040.13394.0062.1 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ25,160.721,906.1392.4 %ผ่าน675.62528.3121.8 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา27,730.782,616.2090.6 %ผ่าน725.54445.8638.5 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร25,097.482,435.0090.3 %ผ่าน450.36228.9549.2 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ19,561.101,207.0093.8 %ผ่าน735.97ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ไม่ครบ6,843.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัยไม่ครบ2,752.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ197.18ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ28,565.583,489.0087.8 %ผ่าน621.88517.0416.9 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล 31,777.95ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ662.75ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามไม่ครบ3,160.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ664.81ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาครไม่ครบ12,624.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน 30,589.612,400.0092.2 %ผ่าน952.59532.0744.1 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน29,693.665,923.9780.0 %ผ่าน647.74744.50-14.9 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ไม่ครบ2,648.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ542.37ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี26,948.324,733.8282.4 %ผ่าน430.29ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์37,473.925,353.9985.7 %ผ่าน896.471,203.84-34.3 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง 28,197.212,157.4592.3 %ผ่าน657.5478.4888.1 %ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่ไม่ครบ110,410.62ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ471.49ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศไม่ครบ4,102.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย33,633.067,219.2078.5 %ผ่าน819.77697.1715.0 %ไม่ผ่าน
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ851.09ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง33,146.024,595.7386.1 %ผ่าน814.56834.10-2.4 %ไม่ผ่าน
รวม 2,881,223 401,581 0.00 % รายงานไม่ครบ 66,169 92,506 0.00 % รายงานไม่ครบ