สรุปผลประเมิน บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด เดือนมีนาคม 2567
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด40,975.71ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ677.29ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ