สรุปผลประเมิน การท่าเรือแห่งประเทศไทย เดือนมิถุนายน 2567
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
การท่าเรือแห่งประเทศไทย1,795,182.90ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ9,710.29ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ