สรุปผลประเมิน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เดือนมิถุนายน 2567
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ115,072.05ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,838.98ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ