สรุปผลประเมิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เดือนมิถุนายน 2567
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)232,928.77676,229.13-190.3 %ไม่ผ่าน4,476.823,364.6024.8 %ผ่าน
รวม 232,929 676,229 -190.32 % ไม่ผ่าน 4,477 3,365 24.84 % ผ่าน