สรุปผลประเมิน บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด เดือนมิถุนายน 2567
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด40,229.08ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 0 0 0.00 % ไม่ประเมิน