สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี663,338.44366,277.0044.8 %ผ่าน9,478.781,302.4586.3 %ผ่าน
รวม 663,338 366,277 44.78 % ผ่าน 9,479 1,302 86.26 % ผ่าน