สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี131,324.5287,189.0033.6 %ผ่าน2,279.40424.0081.4 %ผ่าน
รวม 131,325 87,189 33.61 % ผ่าน 2,279 424 81.40 % ผ่าน