สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม129,184.33180,325.00-39.6 %ไม่ผ่าน2,005.26475.1676.3 %ผ่าน
รวม 129,184 180,325 -39.59 % ไม่ผ่าน 2,005 475 76.30 % ผ่าน