สรุปผลประเมิน กรมเจ้าท่า เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมเจ้าท่า192,030.0995,000.0050.5 %ผ่าน3,380.43439.1187.0 %ผ่าน
รวม 192,030 95,000 50.53 % ผ่าน 3,380 439 87.01 % ผ่าน