สรุปผลประเมิน กรมทางหลวง เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทางหลวง561,677.88455,483.0018.9 %ไม่ผ่าน9,096.794,107.0554.9 %ผ่าน
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)17,007.2114,299.0015.9 %ไม่ผ่าน2,056.161,704.3017.1 %ไม่ผ่าน
รวม 578,685 469,782 18.82 % ไม่ผ่าน 11,153 5,811 47.89 % ผ่าน