สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม90,178.3371,329.6620.9 %ผ่าน1,605.302,428.87-51.3 %ไม่ผ่าน
รวม 90,178 71,330 20.90 % ผ่าน 1,605 2,429 -51.30 % ไม่ผ่าน