สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค60,862.4428,165.3053.7 %ผ่าน1,027.82773.5924.7 %ผ่าน
รวม 60,862 28,165 53.72 % ผ่าน 1,028 774 24.73 % ผ่าน