สรุปผลประเมิน กรมควบคุมมลพิษ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมควบคุมมลพิษ173,192.91186,307.86-7.6 %ไม่ผ่าน2,672.621,808.7032.3 %ผ่าน
รวม 173,193 186,308 -7.57 % ไม่ผ่าน 2,673 1,809 32.32 % ผ่าน