สรุปผลประเมิน กรมป่าไม้ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมป่าไม้ 264,913.97196,591.0025.8 %ผ่าน4,683.69962.6779.4 %ผ่าน
รวม 264,914 196,591 25.79 % ผ่าน 4,684 963 79.45 % ผ่าน