สรุปผลประเมิน กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม109,782.0282,522.7424.8 %ผ่าน1,807.531,455.6019.5 %ไม่ผ่าน
ศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี69,147.3854,024.5421.9 %ผ่าน1,833.38758.0058.7 %ผ่าน
รวม 178,929 136,547 23.69 % ผ่าน 3,641 2,214 39.20 % ผ่าน