สรุปผลประเมิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 621,573.19354,860.0042.9 %ผ่าน12,608.864,252.0066.3 %ผ่าน
รวม 621,573 354,860 42.91 % ผ่าน 12,609 4,252 66.28 % ผ่าน