สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรธรณี เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพยากรธรณี 108,659.70106,117.002.3 %ไม่ผ่าน1,955.83351.5182.0 %ผ่าน
รวม 108,660 106,117 2.34 % ไม่ผ่าน 1,956 352 82.03 % ผ่าน