สรุปผลประเมิน กรมอุตุนิยมวิทยา เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมอุตุนิยมวิทยา 188,675.27274,232.00-45.3 %ไม่ผ่าน1,555.86631.0059.4 %ผ่าน
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม2,095.35791.0062.2 %ผ่าน53.430.000.0 %รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,461.701,017.0030.4 %ผ่าน82.9337.3455.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,584.70190.0088.0 %ผ่าน93.902.8597.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,908.97763.0073.8 %ผ่าน65.950.000.0 %รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,801.51585.0067.5 %ผ่าน62.12214.84-245.9 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,160.93932.0019.7 %ไม่ผ่าน45.39ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,684.12693.0058.9 %ผ่าน28.651.0096.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,524.451.0099.9 %ผ่าน31.181.0096.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)ไม่ครบ840.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,688.593,443.40-28.1 %ไม่ผ่าน52.880.9598.2 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,437.64385.0088.8 %ผ่าน68.0631.4153.9 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,867.70780.0058.2 %ผ่าน50.0991.49-82.6 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน67.9744.1435.1 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,613.83449.0072.2 %ผ่าน34.632.8591.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,636.07690.2057.8 %ผ่าน38.4531.7717.4 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,718.79405.0076.4 %ผ่าน51.542.8594.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,101.05369.0066.5 %ผ่าน38.9243.20-11.0 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,579.981,304.0017.5 %ไม่ผ่าน53.792.8594.7 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,469.101.0099.9 %ผ่าน64.8430.4053.1 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,290.34938.0059.0 %ผ่าน50.4920.0060.4 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรีไม่ครบ1,096.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ25.65ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,884.68673.0064.3 %ผ่าน55.7644.7619.7 %ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,564.54624.0060.1 %ผ่าน69.282.8595.9 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,641.56333.0079.7 %ผ่าน53.720.9598.2 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,558.67950.0039.1 %ผ่าน49.5236.7025.9 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)2,045.40938.0054.1 %ผ่าน58.64ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,613.10156.0090.3 %ผ่าน46.140.9597.9 %ผ่าน
รวม 232,608 291,643 -25.38 % ไม่ผ่าน 2,701 1,276 0.00 % รายงานไม่ครบ