สรุปผลประเมิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ150,157.4161,000.0059.4 %ผ่าน2,764.75283.5089.7 %ผ่าน
รวม 150,157 61,000 59.38 % ผ่าน 2,765 284 89.75 % ผ่าน