สรุปผลประเมิน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ71,390.8733,066.0053.7 %ผ่าน1,283.98124.4190.3 %ผ่าน
รวม 71,391 33,066 53.68 % ผ่าน 1,284 124 90.31 % ผ่าน