สรุปผลประเมิน กรมธุรกิจพลังงาน เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมธุรกิจพลังงาน73,035.4027,274.0062.7 %ผ่าน1,308.6985.8593.4 %ผ่าน
รวม 73,035 27,274 62.66 % ผ่าน 1,309 86 93.44 % ผ่าน