สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์101,881.36104,893.28-3.0 %ไม่ผ่าน1,239.04921.6925.6 %ผ่าน
รวม 101,881 104,893 -2.96 % ไม่ผ่าน 1,239 922 25.61 % ผ่าน