สรุปผลประเมิน กรมการค้าต่างประเทศ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการค้าต่างประเทศ176,643.59154,453.5312.6 %ไม่ผ่าน2,492.86933.6562.5 %ผ่าน
รวม 176,644 154,454 12.56 % ไม่ผ่าน 2,493 934 62.55 % ผ่าน