สรุปผลประเมิน กรมการค้าภายใน เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการค้าภายใน195,079.41153,801.9121.2 %ผ่าน2,432.193,885.60-59.8 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)10,106.835,524.0045.3 %ผ่าน1,639.06139.8291.5 %ผ่าน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)8,590.484,863.0043.4 %ผ่าน303.64323.86-6.7 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )2,277.013,617.58-58.9 %ไม่ผ่าน614.66395.0535.7 %ผ่าน
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)5,986.566,223.00-3.9 %ไม่ผ่าน856.72418.3151.2 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,477.17460.0081.4 %ผ่าน445.03147.1566.9 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรีไม่ครบ936.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ146.97ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี1,365.32555.0059.4 %ผ่าน286.6148.2683.2 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม1,505.751,016.0032.5 %ผ่าน223.38149.5533.1 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี1,472.121,022.0030.6 %ผ่าน386.220.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-5 ชัยนาท1,262.68924.0026.8 %ผ่าน228.2294.8558.4 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี1,306.07654.0049.9 %ผ่าน405.81229.6443.4 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร1,394.85832.0040.4 %ผ่าน800.091,253.50-56.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง1,088.86641.0041.1 %ผ่าน419.05320.1523.6 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์1,402.26969.9030.8 %ผ่าน445.24237.5046.7 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 1,343.75774.0042.4 %ผ่าน368.12219.0740.5 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร1,318.82861.0034.7 %ผ่าน442.4762.8585.8 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี1,513.561,003.8033.7 %ผ่าน480.86885.45-84.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร1,451.25473.0067.4 %ผ่าน474.82156.7567.0 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี1,269.97578.0054.5 %ผ่าน449.3696.1778.6 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์1,529.731,228.2019.7 %ไม่ผ่าน555.72334.2739.8 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา2,952.631,802.1039.0 %ผ่าน613.22255.5558.3 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด1,391.801,226.5011.9 %ไม่ผ่าน387.94553.34-42.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-8 เลย1,321.511,599.00-21.0 %ไม่ผ่าน452.97158.9764.9 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร1,280.42298.2076.7 %ผ่าน330.5131.2490.5 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต1,456.051,002.0031.2 %ผ่าน285.9661.7578.4 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา1,518.05911.0040.0 %ผ่าน430.04271.7036.8 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่1,376.30789.0042.7 %ผ่าน360.62ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี1,521.30309.6079.6 %ผ่าน334.690.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี1,373.80777.9943.4 %ผ่าน398.01672.60-69.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่1,241.64549.0055.8 %ผ่าน513.61151.6570.5 %ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก2,201.771,739.5021.0 %ผ่าน214.96249.62-16.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา1,430.80777.0045.7 %ผ่าน368.4788.3576.0 %ผ่าน
รวม 262,809 197,802 24.74 % ผ่าน 16,588 11,894 28.29 % ผ่าน