สรุปผลประเมิน กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 141,806.41129,240.148.9 %ไม่ผ่าน2,182.781,114.0449.0 %ผ่าน
รวม 141,806 129,240 8.86 % ไม่ผ่าน 2,183 1,114 48.96 % ผ่าน