สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า259,601.73162,207.7737.5 %ผ่าน2,297.37778.8066.1 %ผ่าน
รวม 259,602 162,208 37.52 % ผ่าน 2,297 779 66.10 % ผ่าน