สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ114,139.4083,456.4426.9 %ผ่าน1,904.15871.0254.3 %ผ่าน
รวม 114,139 83,456 26.88 % ผ่าน 1,904 871 54.26 % ผ่าน