สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เดือนตุลาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย347,497.97203,355.0041.5 %ผ่าน6,303.772,117.8166.4 %ผ่าน
รวม 347,498 203,355 41.48 % ผ่าน 6,304 2,118 66.40 % ผ่าน